Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

PAX9 genindeki G-1031A ve T-912C polimorfizmleri ile diş eksikliği (Hypodonti ve Oligodonti) ilişkisinin incelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.