Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Siklik ve erken gebe kısrak endometriumlarında WNT (Wıngless Types) genlerinin ekspresyonunun araştırılması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.