Selcuk University Digital Archive Systems

Toplam kalite yönetiminin iş yaşamına etkisi ve sağlık sektöründe uygulanması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Işık, Nihat
dc.contributor.author Aydemir, Feryal Ahu
dc.date.accessioned 2018-01-18T08:55:53Z
dc.date.available 2018-01-18T08:55:53Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Aydemir, F. A. (2006). Toplam kalite yönetiminin iş yaşamına etkisi ve sağlık sektöründe uygulanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7846
dc.description.abstract Günümüz dünyasında artan küreselleşme ve rekabet ortamı, hayatta kalmak isteyen tüm işletmelere bazı koşullarlı yerine getirmeye zorlamaktadır. Bu koşulları sağlayabilmek içinde işletmelerin bazı kavramlara ve bunlardan da en çok Toplam Kalite (TKY)Yönetimi kavramını işletmelerine uyarlamalarını gerektirmektedir. TKY kıt kaynakların verimli kullanılarak sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamasından dolayı ortaya çıkmıştır. Çünkü müşterilerin istek ve ihtiyaçları sınırsızdır ve günümüzde küresel rekabet ortamında önce müşteri memnuniyeti gelmektedir. şletmeler genellikle dış müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmiştir. Fakat günümüzde dış müşterilerin beklentilerini karşılayabilmek için önce iç müşterilerin beklentileri karşılanmalıdır. Buna bağlı olarak günümüzde çalışma yaşamında kalite kavramı ortaya çıkmıştır. Çünkü çalışanların çalışma koşulların(fiziksel şartlar) iyileştirilmesi ve beklentilerinin karşılanması (maaş, motivasyon koşullarının oluşması ve stresin ortadan kardırılması gibi.) verimliliklerinin artmasını sağlayacaktır. Özellikle sağlık sektörü gibi hizmet üreten işletmelerde ilişki birebir insanlarla gerçekleştirildiği için çalışma yaşamının kalitesi kavramının işletmeler açısından önemi de artmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda TKY ve çalışma yaşamının kalitesi kavramı üzerindeki etkileri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Increasing globalization and competition environment, want to living all firms urge carry cut some conditions in today?s world. These conditions able to provide for firms to some concepts and Total Quality Management (TQM), concept must adapted to their firms. TQM, scare sources use effident to cove unlimited human needed from turn up. Because customers claim and their needed is unlimited and on global competition environment in today before to get in customer loyalty. The firms needs cover to incline towards outward customer altogether. But before expectations of inward customers (workers) must remedy for remedy expectations of outward customers in today. Hence, quality concepts appear for working life in today. Because working conditions of workers (physical conditions) and their expectations (salary, motivation, out of sight of stress ect.) provide to increase their productivities. Particularly, like health sector, for relationship to realize one by one with people for producer of service of service firms quality of working life concept increasing import for firms. There for, TQM concept and be inspected on affect quality of working life in our studies. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Toplam kalite yönetimi tr_TR
dc.subject Total quality management tr_TR
dc.subject İş yaşamı tr_TR
dc.subject Working life tr_TR
dc.subject Sağlık sektörü tr_TR
dc.subject Health sector tr_TR
dc.title Toplam kalite yönetiminin iş yaşamına etkisi ve sağlık sektöründe uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Total quality management affect on quality of working life and be aplied on healt sector tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account