Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'ye yerleşen Tatarlarda dini hayat ve adetler (Konya yöresi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akgül, Mehmet
dc.contributor.author Gökçebay, Özcan
dc.date.accessioned 2018-01-18T06:46:03Z
dc.date.available 2018-01-18T06:46:03Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Gökçebay, Ö. (2006). Türkiye'ye yerleşen Tatarlarda dini hayat ve adetler (Konya yöresi örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7821
dc.description.abstract Değişim olgusu, nesne ve olayların özünde var olan ve durmaksızın devam eden bir süreçtir. Tabii bir süreç olan değişim, insan ve topluma dair her alanda kendini göstermektedir. Toplumsal değişme süreci insanların inanış ve düşünüş tarzlarını, algılarını, değer yargılarını da değiştirerek dönüştürmekte, bu durum dini tutum inanç ve değerleri de etkilemektedir. Değişim olgusunu ortaya çıkaran birçok faktörden biri de, toplumsal yaşamda karşılaşılan ve önemli sonuçlar doğuran göç olgusudur. Bu çalışma, temel olarak göç olayı ve ortaya çıkardığı değişimden hareketle, geçmişte göç olayını yaşamış olan Kırım Tatarlarının sosyal ve dini hayatını ele almaktadır. Kırım Tatarları, karşılaştıkları Rus işgali sonrasında Osmanlı Devleti'nin son döneminde kendi yurtlarını bırakarak Osmanlı topraklarına göç etmişlerdir. Bu çalışma giriş dışında iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, genel teorik çerçeve sunulmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde yazılı kaynaklara dayalı olarak Kırım Tatarlarının siyasi tarihi, göçleri ve göçler sonrasında yerleşme durumları ele alınmıştır. Ayrıca göç olgusu ve bunun değişime olan etkisiyle beraber din, değişim ve göç ilişkileri sosyal bilimsel bakış açısıyla incelenmiştir. kinci bölümde ise seçilen örneklem çerçevesinde tatarların sosyal yaşamları, grup içi ilişkileri, gelenekleri ile dini inanç, tutum ve davranışları konu edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The fact of change is a process which is continuous and takes place in the core of the objects and events. This change can be seen in all the fields related to people and society. The social changing process changes the the way of belief, attitude of mind, perception and value judgment of persons and this situation effects the religious beliefs and values. One of the factors of which create the fact of change is the fact of emigration which can be met in the life and causes important results. This study handles the social and religious life of Crimean Tatars who had migrated. Crimean Tatars left their home and immigrated to country of Ottoman on the last period of the Ottoman Empire after the Russian occupation. This study is composed of two sections apart from the preface. General theoretical framework is presented in the preface. In the first section of the study, political history, migration and accomodation after the migration of Crimean Tatars based on written resources is handled. Moreover, not only the fact of migration and its effects to change but also the relation between religion, change and migration is analyzed with the point of view of social science. In the second section, social life, relations in groups, traditions, religious belief and attitudes of selected sampling of tatars are taken place. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Tatarlar tr_TR
dc.subject Tatars tr_TR
dc.subject Dini hayat tr_TR
dc.subject Religious life tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.title Türkiye'ye yerleşen Tatarlarda dini hayat ve adetler (Konya yöresi örneği) tr_TR
dc.title.alternative Religious life and customs in Tatars live in Turkey (Konya region example) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account