Selcuk University Digital Archive Systems

Çeşitli sürfaktan karışımlarının yüzey gerilim ölçümlerinin ve DNA üzerindeki etkilerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ahmetli, Gülnare
dc.contributor.author Gemici, Rabia
dc.date.accessioned 2014-12-02T08:47:50Z
dc.date.available 2014-12-02T08:47:50Z
dc.date.issued 2011-07-20
dc.identifier.citation Gemici, R. (2011). Çeşitli sürfaktan karışımlarının yüzey gerilim ölçümlerinin ve DNA üzerindeki etkilerinin araştırılması.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/780
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında çeşitli sürfaktanların bir araya gelerek misel oluşturması, yüzey gerilim etkileri, kritik misel konsantrasyonları ve DNA' nın sürfaktan/polimer karışımları ile etkileşimleri incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmalar üç bölüm altında toplanmıştır; birinci bölümde katyonik sürfaktanlar (TTAB-HPyCl) ile non-iyonik sürfaktanların (C12E5-C16E20), TRIS/EDTA tampon çözeltisi ile karışımlarının yüzey gerilimleri ölçülmüş ve kritik misel konsantrasyonları hesaplanmıştır. Sürfaktan konsantrasyonu arttıkça, karışımın yüzey geriliminin azaldığı ve karışımların kritik misel konsantrasyonunun da arttığı gözlenmiştir. İkinci bölümde katyonik sürfaktan HPyCl ve PEG karışımlarının yüzey gerilimleri ölçülmüştür. HPyCl/PEG karışımının konsantrasyonu arttıkça karışımın yüzey geriliminin azaldığı görülmüştür. Üçüncü bölümde ise fluoresans spektroskopi yöntemi ile Rh-B boyar maddesi kullanılarak DNA' nın HPyCl/PEG karışımları ile etkileşimi incelenmiş, karışıma DNA eklenildiğinde DNA ile sürfaktan/polimer karışımının elektrostatik etkileşiminin arttığı ve fluoresans şiddetini azalttığı gözlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlarla teorinin örtüştüğü sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis variety of surfactants came together to form micelles, the effects of surface tension, critical micelle concentration and the DNA surfactant/polymer mixtures and interactions were investigated. In this context works are grouped under three parts: In first part, cationic surfactants (TTAB-HPyCl) non-ionic surfactants (C12E5-C16E20) wtih TRIS/EDTA buffer solution mixtures surface tensions calculated and critical micelle concentration of mixtures was measured. It is observed when surfactant concentration has increased, surface tension of the mixture decreased and the critical micelle concentration of the mixture increased. In second part, HPyCl and PEG mixtures? surface tensions were measured. When the HPyCl/PEG mixture concentration has increased, surface tension decreased. In third part, DNAs attractions with surfactant/polymer mixtures has examined with fluorescence spectroscopy method and adding DNA to the mixture, electrostatic interactions between DNA and surfactant/polymer mixture has increased and the fluorescence intensity decreased. It is concluded from this study, the results overlapped with the theory. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject DNA tr_TR
dc.subject Kritik misel konsantrasyonu tr_TR
dc.subject Polietilenglikol tr_TR
dc.subject Yüzey aktif madde tr_TR
dc.subject Yüzey gerilimi tr_TR
dc.subject Critical micelle concentration tr_TR
dc.subject Polyethylene glycol tr_TR
dc.subject Surfactant tr_TR
dc.subject Surface tension tr_TR
dc.title Çeşitli sürfaktan karışımlarının yüzey gerilim ölçümlerinin ve DNA üzerindeki etkilerinin araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation of various surfactant mixtures surface tension measurements and their effects on DNA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account