Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İnsandaki psikolojik ve fizyolojik parametreler doğruktusunda ANFIS ve FIS ile TENS modellemesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.