Selcuk University Digital Archive Systems

İşletmelerde yıldırmanın değerlendirilmesi ve bir yüksek öğrenim kurumunda uygulama

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arıcıoğlu, M. Atilla
dc.contributor.author Tanoğlu, Şükriye Çağrı
dc.date.accessioned 2018-01-05T08:48:43Z
dc.date.available 2018-01-05T08:48:43Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Tanoğlu, Ş. Ç. (2006). İşletmelerde yıldırmanın değerlendirilmesi ve bir yüksek öğrenim kurumunda uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7704
dc.description.abstract Yıldırma (Mobbing) işyerinde genelde bir kişiyi hedef alan sistemli olarak tekrarlanan ve ahlaki olmayan, düşmanca davranış biçimidir. Amaç, hedef alınan kişiyi sindirmek, yıldırmak, çaresiz bırakarak işten ayrılmaya zorlamaktır. Yıldırmanın oluşumunda kişisel nedenler kadar örgütsel faktörler de rol oynar. Kıskançlık, hırs, kötü kişilik gibi kişisel nedenlere kötü yönetim, monotonluk gibi işyeri özellikleri de eklenince mobbing için uygun ortam hazırlanmış olur. Yıldırma, dünyada her iş kolunda görülebilen, kurbanı fiziksel ve ruhsal olarak etkileyen ve verimlilik düşüşü, işten ayrılma gibi sebeplerle kurumlara zarar veren bir hastalıktır. Bir akademik kurumda gerçekleştirilen bu çalışmada 316 akademisyen verilen anketi cevaplamıştır. Yıldırmanın görülme oranı %15,8'dir. En sık karşılaşılan olumsuz davranış kişinin kendini göstermesinin ve iletişiminin engellenmesidir. Kadın veya erkek olmanın yıldırmaya uğramak bakımından bir farkı yoktur. Ancak tecrübesiz olanlar daha fazla kurban konumuna düşmektedir. Genelde yıldırma yapanlar yöneticilerdir. Olaylar karşısında çoğu akademisyen rahatsız eden düşünceler, stres, depresyon gibi psikolojik; baş ağrısı, mide problemleri gibi fiziksel rahatsızlıklar yaşamıştır. Yıldırmanın nedeni olarak özgüven eksikliği ve kişilik bozukluğu görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Mobbing is repeated and persistent negative acts that directed towards generally one person in the workplace. The aim of the act is to force the target to resign. In the mobbing process individual and organizational factors are important. Management fails, monotony of the work, work load and jealousy, anger prepears mobbing climate. Mobbing can be seen in every kind of work. It affects the target by physical and psychological way. And mobbing harms to the organization. This study is done in an academic organization by the way of questionnaire. 316 academician answered the questionnaire. Prevalence of the mobbing is 15,8%. The most common way of the mobbing is to block ones effort for promotion and communication. Gender differences is not important in facing mobbing. But inexperienced academicians are under the risk more than experienced ones. Mobbing is done by managers generally. The victims are stressful, depressive and anxious. The cause of mobbing is mostly jealousy, personality problems and competition. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Mobbing tr_TR
dc.subject Yıldırma tr_TR
dc.subject Bullying tr_TR
dc.title İşletmelerde yıldırmanın değerlendirilmesi ve bir yüksek öğrenim kurumunda uygulama tr_TR
dc.title.alternative Mobbing research in administrations and an application tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account