Selcuk University Digital Archive Systems

Aile işletmelerinde sürekliliğin ölçülmesi ve devrin değerlendirilmesi Konya'daki aile işletmeleri üzerine yapılan bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arıcıoğlu, M. Atilla
dc.contributor.author Yıldız, Arif
dc.date.accessioned 2018-01-04T12:57:40Z
dc.date.available 2018-01-04T12:57:40Z
dc.date.issued 2006-02-02
dc.identifier.citation Yıldız, A. (2006). Aile işletmelerinde sürekliliğin ölçülmesi ve devrin değerlendirilmesi Konya'daki aile işletmeleri üzerine yapılan bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7681
dc.description.abstract Bu çalışmada aile işletmeleri kavramı hakkında bilgi verilmiş, tarihi gelişimi ve özellikleri, aile işletmeleri için geliştirilmiş modeller incelenmiş, ömürleri, zaman içindeki gelişim evreleri ve aile işletmelerinin uzun ömürlü olabilmesi için yapılabilecekler araştırılmıştır. Bu çalışma ile Konya'daki aile işletmelerinin profili ve bu işletmelerin hissedar ve yönetici profili geliştirilmiş ve 100 aile işletmesinden alınan bilgiler ışığında hissedar yöneticinin gelecek kuşak aday yöneticiyi değerlendirirken önem verdiği özellikler saptanmıştır. Bahar Akıngüç Günver tarafından 2002 yılında İstanbul'daki aile işletmeleri üzerinde yapılmış araştırmada kullanılan ?aday yönetici tanımlama ölçeği? kullanılmış, Konya'daki aile işletmelerinde ortaya çıkan bulgular İstanbul'daki aile işletmeleri ile karşılaştırılmıştır. Son olarak da Konya'daki aile işletmelerinin gelecek kuşaklara güvenle devredilerek uzun ömürlü olabilmesi için tavsiyelerde bulunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Konya'daki aile işletmeleri objektif kriterlere daha fazla önem vermektedir. Altı alt boyuta göre değerlendirmede önem sıralaması kişilik özellikleri, diğer aile üyeleri ile ilişkiler, yeterlilik, işe katilim düzeyi, kurucu ile ilişkiler ve adayın aile içi konumu olarak ortaya çıkmıştır. En önemli üç değişken Dürüst ve erdemli olması, Kendine güveni ve Karar verme kabiliyetidir. En az önemli görülen değişkenler Doğum sırası, İşletmedeki hissesi ve Yaşıdır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, there is knowledge about characteristics, histories, lives and models of family businesses and was researched how family businesses can live longer. This study develops profile of Family Businesses and Family Business owner managers in Konya using the data collected from 100 family firms in Konya. This study also identifies the successors attributes that family business owner in Konya consider most important. Bahar Akıngüç Günver (2002) made a study in Istanbul in the same context. Findings about family firms in Konya were compared with findings about family firms in Istanbul. And in the conclusion, there are recommendations for family firms in Konya to live longer. According to findings, family firms in Konya consider objective criterions important. Importance sequence is personality attribute, relationship with other family members, competence, involvement to business, relationship with founder and circumstances of successor in family for six sub-criterions. Family Business owners in Konya rate ?integrity?, ?self-confidence? and ?making decision ability? as the most important attributes of successor. They rate ?birth order?, ?share in firm? and ?sex? as the most unimportant attributes of successor. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Aile işletmelerinde devir tr_TR
dc.subject Varis seçimi tr_TR
dc.subject Election of successor tr_TR
dc.subject Transfer in family business tr_TR
dc.title Aile işletmelerinde sürekliliğin ölçülmesi ve devrin değerlendirilmesi Konya'daki aile işletmeleri üzerine yapılan bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative he measurement of contunuity and evaluating of transfer in family businesses an application in family businesses in Konya tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account