Selcuk University Digital Archive Systems

İşletmelerde iş etiğinin değerlendirilmesi ve bir kamu kurumunda uygulanması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Arıcıoğlu, M. Atilla
dc.contributor.author Tutan, Aydan Atalay
dc.date.accessioned 2018-01-04T12:09:49Z
dc.date.available 2018-01-04T12:09:49Z
dc.date.issued 2006-02-01
dc.identifier.citation Tutan, A. A. (2006). İşletmelerde iş etiğinin değerlendirilmesi ve bir kamu kurumunda uygulanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7675
dc.description.abstract Etik en basit yapıdan en karmaşık yapıya kadar oluşan bütün topluluklardaki ahlaki değerlerdir. İş etiği ise işletmelerde hakim olan etik kurallardır. Bütün bu kurallar işletmeyle ilgili kişi ve grupların etik değerlerini ortak paydada buluşturur. Bütün politikaları, kanunları, ilişkileri ve davranışları etkileyen kurallar önceleri sözlü ifade edilirken günümüzde yazılı ifade edilmektedir. Bu da araştırmacıların iş etiğine ilgilerini artırmıştır. Araştırmacıların en çok ilgilendiği konulardan biri yazılı etik değerlerle işletmenin işleri ve ilişkileri arasındaki uyumun değerlendirilmesidir. Bu bağlamda yazılı etik kurallarıyla kurumun ilişkileri arasındaki uyumunu ölçmek için hazırlanan anket bir kamu kuruluşunun inşaat işleri departmanında uygulanmıştır. Uygulama esnasında katılımcıların eğitim durumları, yaşları, cinsiyetleri ve çalışma süreleri dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda ortaya konan hipotezin kabul edildiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Ethic is moral values in all society which occurs from the simplest to the most complex structure. Also business ethic is the ethic rules in which dominates the administration. All of these rules gather ethic values of person and groups who interest the management together. Rules, that effect all politics, laws, relationships and behaviors were defined by conversation earlier. However nowadays they are determinated by written. This fact has increased researchers interest of subject to business ethic. One of the subjects that researchers interest mostly is examinated the accommodation of administrations missions and relations between written ethic values. In this purpose prepared inquiry for which measures the accommodation of written ethic rules between organizations relations was applied to in a public administration department which is responsable for construction works. During the application of the inquiry it was considered that about education degree, age, sexual and working period of the joiners. At the end of the research thesis it is seen that hypothesis which is dreamn up is accepted. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Etik tr_TR
dc.subject Ethic tr_TR
dc.subject İş etiği tr_TR
dc.subject Business ethic tr_TR
dc.title İşletmelerde iş etiğinin değerlendirilmesi ve bir kamu kurumunda uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of business ethic in administrations and application in a public association tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account