FBE, Yüksek Lisans, Makina Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Duran, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-09-21)
  Bu çalısmada, üç serbestlik dereceli PUMA tipi robot kolunun uç elemanının PID tekniği ile kontrolü yapılmıstır. Tezin ilk asamasında, robotlar hakkında genel bilgiler verilmis, kaynak arastırması yapılmıs ve teorik esaslar ...
 • Şafak, Şerife (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada dikiş makinaları için yeni bir iplik verici mekanizma tasarımı üzerinde durulmuştur. Günümüzde kullanılan dikiş makinalarında iğne hareket mekanizması bir krank biyel ve iplik verici mekanizma bir dört çubuk ...
 • Apakhan, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma da seramik takımlarla talaş kaldırmada talaş açısının işlenebilirliğe etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma sırasında bir dökme demir olan motor silindir gömleğinden farklı talaş açılarına (0-5-10-15-20-25 ...
 • Sayğılı, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-12-01)
  Bu çalışmada, Scara tipi bir robotun tasarımı yapılmış, bütün parçalarının Solidworks programı kullanılarak katı modelleri elde edilmiş ve aynı yazılım üzerinde parçalar monte edilerek robotun komple katı modeli oluşturulmuştur. ...
 • Şahin, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006-12-01)
  Bu çalışmada üç serbestliğe sahip Scara tipi bir manipülatörün uç elemanının PID tekniği ile kontrolü yapılmıştır. Öncelikle robotun kinematik ve dinamik denklemleri elde edilmiştir. Robotun kontrolü için sistem, Matlab- ...
 • Canan, Ferdi (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Bu çalışmada, üzerinde açılı yüzey çatlağı bulunan kompozit malzemelerin çekme yükü altında kırılma davranışı incelenmiştir. Kompozit levhalar sekiz tabakalı olup, el yatırması yöntemiyle imal edilmiştir. ASTM E740 standardına ...
 • Afşeören, Mesut (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008-08-12)
  Otomotiv ve havacılık sektöründe gelişmeler yeni teknolojik değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bilgisayar destekli tasarım ortamında karmaşık geometrilere sahip ürünler modellenmeye başlandı. Bu çok karmaşık geometriler, ...
 • Karadağ, Hakan Burak (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-07-21)
  Bu çalışmada, sismik zorlamaya maruz kalan bir yapının dinamik modeli oluşturularak kontrolü yapılmıştır. Elemanlarının standart yay ve sönüm sabitlerine sahip olduğu varsayılan bir yapıya, sismik zorlamadan meydana gelen ...
 • Taşyürek, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005-07-20)
  Günümüzde toplumlar enerji gereksinimini karşılamak amacıyla yoğun bir şekilde alternatif kaynak arayışı ve araştırmasını sürdürmektedir. Bu alternatif enerji kaynaklarından birisi de, yenilenebilir, çevreci bir diesel ...
 • Küçükçongar, Behiye (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-07-22)
  Bu çalışmada, düz dişli çarkların diş profili üzerinde tek diş ve çift diş kavrama durumlarında oluşan yük dağılım farklılığının aşınmaya olan etkisi incelenmiştir. Bu yük dağılımının etkisini ortadan kaldırmak için düz ...
 • Tınkır, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-08-16)
  Bu çalışmada, seri tip ikili ters sarkaç sisteminin kontrolü için kontrolör tasarımı yapılmıştır. Seri tipteki çift ters sarkaç sisteminin matematiksel modeli Lagrange hareket denklemi kullanılarak elde edilmiştir. LQR ...
 • Önen, Ümit (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-08-16)
  Bu çalışmada birbirine döner mafsallarla bağlanmış biri rijit, diğeri esnek iki çubuktan oluşan bir robot manipülatörün dinamik analizi yapılarak esnek elamanın pasif titreşim kontrolü için uygun tahrik torku biçimi ve ...
 • Altun, Aziz Hakan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004-08-20)
  Bu çalışmada, borularda hidrodinamik olarak gelişmiş türbülanslı hava akışında girişteki dirsek veya orifis, asimetrik ve klape şeklindeki blokaj elemanları ile oluşturulan akış tıkanmasının, basınç kaybına etkileri ...
 • Günaydın, Berrin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-09-02)
  Bu çalışmada ASTM E 740 standartlarına uygun boyutlarda hazırlanan cam/polyester kompozit malzemeler kullanılmıştır. Bu malzemelerin yüzeyine değişik a/c ve a/t oranlarına sahip yüzey çatlakları dişçi separeleri ile ...
 • Atmaca, Şükrü Ulaş (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003-08-11)
  Bu çalışmada, cidarları direnç olarak kullanılarak ısıtılan bir boruda, sabit yüzey ısı akısı sınır şartında ve türbülanslı hava akışında girişe yerleştirilen çeşitli açıdaki dirseklerin ısı transferine etkileri deneysel ...
 • Sertkaya, Ahmet Ali (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-09-23)
  Bu çalışmada, pimli yüzeylerde doğal taşınım ile ısı transferi ışınım ile ısı transferinin etkileri de dikkate alınarak incelenmiştir. Plakalar pimler aşağıya ve yukarıya bakacak şekilde düşeye göre farklı açılar ile ...
 • Ersoyoğlu, Ali Serhat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999-09-02)
  Bilgisayar destekli tasarım ve imalatın (BDT / BDÜ) konusu, imalatı yapılacak bir parçanın bilgisayar ortamında tasarlanması ve BSD takım tezgahlarında işlenebilmesi için «erekli SD programlarının oluşturulmasına kadar ...
 • Samancı, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998-08-07)
  Bir ortamda düşük sıcaklıktaki ısı, kullanılabilir değildir. Ancak dışarıdan az bir iş vermek suretiyle bu ısıyı kullanılabilir hale getirmek mümkündür. Bu işlemi yapan sistemler ısı pompası olarak adlandırılır. Isı pompası ...
 • Çağıran, İsmail (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998-06-19)
  Bu çalışmada, iletken olmayan konik pimli yüzeylerde ısı geçişi ve basınç kayıpları deneysel olarak incelenmiştir. Dikdörtgen kesitli kanal içine yerleştirilen iletken olmayan konik pimli yüzeylerle deneyler yapılmış ve ...
 • Darıcı, Selçuk (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998-01-15)
  Bu çalışmada, cidarları direnç olarak kullanılarak ısıtılan bir boruda, sabit yüzey ısı akısı sınır şartında ve türbülanslı hava akışında, girişe yerleştirilen orifis şeklindeki bir tıkama elemanının ısı transferine etkileri ...

View more