Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye Fibigia medik. cinsinin morfolojik ve sitotaksonomik yönden incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duran, Ahmet
dc.contributor.author Tuştaş, Süleyman
dc.date.accessioned 2017-12-29T08:05:53Z
dc.date.available 2017-12-29T08:05:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Tuştaş, S. (2008). Türkiye Fibigia medik. cinsinin morfolojik ve sitotaksonomik yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7604
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Fibigia Medik. cinsine ait taksonların morfolojik ve sitotaksonomik özellikleri araştırıldı. Ayrıca tür teşhis anahtarı ve betimleri yapılarak habitat özellikleri, yayılış haritaları, doğal yetişme ortamından ve herbaryum örneklerinden fotoğrafları, hayat formu ve IUCN kategorileri verildi. Bu çalışma kapsamında bilim dünyasına için Fibigia clypeata subsp. anatolica yeni bir endemik takson olarak betimlendi. Fibigia clypeata türü; subsp. clypeata ve subsp. anatolica olmak üzere iki alttüre ayrıldı. Ayrıca subsp. clypeata taksonu, var. clypeata ve var. eriocarpa olmak üzere iki varyete olarak değerlendirildi. Sitogenetik çalışmalar kapsamında Fibigia cinsine ait F. clypeata subsp. clypeata var. clypeata, F. clypeata subsp. clypeata var. eriocarpa, F. macrocarpa ve F. suffruticosa taksonlarının diploid kromozom sayısı 2n=16 olarak tespit edildi. İlave olarak mitotik metafaz kromozom fotoğrafları, idiyogramları ve kromozom morfolojileri Görüntü Analiz Sistemi (Bs200Pro) aracılığı ile verildi. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the morphologic and cytotaxonomic features of the genus Fibigia Medik. species? taxa which is naturally spread in our country were examined. Moreover by doing the species diagnose key and definition habitat features, distrubition maps, photos from natural grow environment and herbarium samples, life form and IUCN categories were given. With this study according to scientists? regard Fibigia clypeata subsp. anatolica was defined as a new endemic taxon. The species of Fibigia clypeata; was divided in two sub taxa as subsp. clypeata and subsp. anatolica. Also it was accepted as two different type as subsp. clypeata taxa, var. clypeata and var. eriocarpa. Under the cytogenetic studies the diploid chromosome numbers of taxa of F. clypeata subsp. clypeata var. clypeata, F. clypeata subsp. clypeata var. eriocarpa, F. macrocarpa and F. suffruticosa belong to Fibigia species were determined as 2n=16. In addition photos of mitotic metaphaze chromosome , its idiograms and chromosome morphology were given with the help of image analysis system (Bs200Pro). tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Botanik tr_TR
dc.subject Botany tr_TR
dc.subject Morfoloji tr_TR
dc.subject Morphology tr_TR
dc.subject Sitotaksonomi tr_TR
dc.subject Cytotaxonomy tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Türkiye Fibigia medik. cinsinin morfolojik ve sitotaksonomik yönden incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The morphological and cytotaxonomical analysis of the genus Fibigia medik. in Turkey tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account