Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Nitel özellikler için bulanık kontrol diyagramları ve kabul örneklemesi planlarının genetik algoritmalarla çözümü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.