Selcuk University Digital Archive Systems

Kamu kurumlarında yöneticilerin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine etkileri: TÜİK örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göküş, Mehmet
dc.contributor.author Uygun, Serdar Vural
dc.date.accessioned 2017-12-25T08:04:11Z
dc.date.available 2017-12-25T08:04:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Uygun, S. V. (2017). Kamu kurumlarında yöneticilerin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine etkileri: TÜİK örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7463
dc.description.abstract Bu tez çalışması ile ülkemiz kamu kurumlarında yönetici konumunda bulunan kamu personelinin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine yaptığı etkileri belirlemek ve bu konudaki görüşler ile beklentileri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu sayede, önümüzdeki süreçte kamu personel yönetiminde uygulanacak bir performans değerlendirme sisteminin en iyi şekilde işlemesi için taşıması gereken nitelikler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma doğrultusunda, konu kapsamında bulunan yerli ve yabancı literatür incelemesi yapılmış, kamu kurumlarında görevli 761 yönetici konumdaki personel ve diğer personel ile Türkiye İstatistik Kurumu örnekleminde, yöneticilik anlayışları ve performans değerlendirme sürecine ilişkin bir anket çalışması yürütülmüştür. İstatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan analizler ile çalışma hipotezlerinin test edilmesi sonucunda, yöneticilerin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine doğrudan etki ettiği ve süreci şekillendirdiği tespit edilmiştir. Son olarak elde edilen veriler ve sonuçlar kullanılarak, kamu personel yönetiminde uygulanacak performans değerlendirme sistemi ile ilgili niteliksel ve yapısal öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract With this thesis study, it was aimed to determine the effects of the management understandings applied by the public personnel, who are the administrators in the public institutions of our country, to the performance evaluation process and to reveal the opinions and anticipations with these opinions. In this respect, it has been tried to determine the qualities that should be carried forward for the best performance of a performance evaluation system to be applied in public personnel management in the forthcoming period. In the study direction, a domestic and foreign literature review was carried out and a questionnaire study was carried out on 761 managerial positions and other personnel in the public institutions and the management practices and performance evaluation process in the sample of Turkish Statistical Institute (TUİK). As a result of the analysis of the statistical methods and the working hypothesis tests, it has been found that the management understandings applied by the managers directly affect the performance evaluation process and shape the process. Finally, qualitative and structural recommendations on the performance evaluation system to be implemented in public personnel management were presented using the data and results obtained. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Kamu personel yönetimi tr_TR
dc.subject Performans değerlendirme tr_TR
dc.subject Yönetim anlayışları tr_TR
dc.subject Public administration tr_TR
dc.subject Public personnel management tr_TR
dc.subject Performance evaluation tr_TR
dc.subject Management approaches tr_TR
dc.title Kamu kurumlarında yöneticilerin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine etkileri: TÜİK örneği tr_TR
dc.title.alternative The effects of management approaches implemented by administrators in public institutions on the performance evaluation process: The case of TUİK tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account