Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kamu kurumlarında yöneticilerin uyguladıkları yönetim anlayışlarının performans değerlendirme sürecine etkileri: TÜİK örneği

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.