Selcuk University Digital Archive Systems

İbn Sehlan Sâvî'nin mantık anlayışı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dalkılıç, Bayram
dc.contributor.author Daşdemir, Yusuf
dc.date.accessioned 2017-12-21T08:11:32Z
dc.date.available 2017-12-21T08:11:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Daşdemir, Y. (2010). İbn Sehlan Sâvî'nin mantık anlayışı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7367
dc.description.abstract İslam dünyasında mantık alanında olgun eserlerin verildiği XII. yy.'da yaşamış olan İbn Sehlan Sâvî, özellikle ?el-Besâiru'n-Nasıriyye fi İlmi'l-Mantık? adlı eserinde mantığın, kendi dönemindeki bütün meseleleri ile ilgili doyurucu açıklamalar vermektedir. Mantık konularını temelde tasavvurat-tasdikat ayrımı üzerinde ortaya koyan Sâvî, tasavvuratın bilgisini tanım, tasdikatın bilgisini ise kıyas yolu ile elde edeceğimiz kanaatindedir. Konuları genellikle İbn Sina'nın anlayışına uygun olarak ele alan İbn Sehlan Sâvî, önermenin üç unsurdan oluşması, kategorilerin mantığın konusu olarak değerlendirilmesi, mümkün, gerekli ve imkânsız olmak üzere üç türlü modal önerme kabul edilmesi gibi konularda kendisinden önceki mantıkçıların özellikle de İbn Sina'nın görüşlerini benimsemiştir. Bunun yanında kendisinin, zaman zaman İbn Sina'nın bazı değerlendirmelerini hatalı veya eksik bulduğu da görülmektedir. tr_TR
dc.description.abstract Ibn Sahlan Sawi, a muslim logician of XII. century, dealt with nearly all problems of logic of his time in his works, especially ?al-Basair al-Nasıriye fi Ilm al-Mantiq?. Sawi, who explains the topics of logic through a distinction between conceptions (tasawwurat) and assertions (tasdiqat), maintains that we can be obtained the knowledge of conceptions by the definition and that of assertions by the syllogism. Sawi generally introduces the problems of logic in the same way of Avicenna?s and follow his predecessors especially Avicenna in some essential issues sucs as how many components the proposition consists of, whether the ten categories must be dealt with in logic and which modalities can be accepted. Despite of many parallelisms between Sawi and Avicenna?s considerations of the topics, it is occasionally possible to see that Sawi makes some critisims to Avicenna and find some faults and deficiencies in his treatments. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kıyas tr_TR
dc.subject Comparison tr_TR
dc.subject Mantık tr_TR
dc.subject Logic tr_TR
dc.subject Mantıksal düşünme tr_TR
dc.subject Logical reasoning tr_TR
dc.subject Önerme tr_TR
dc.subject Proposition tr_TR
dc.title İbn Sehlan Sâvî'nin mantık anlayışı tr_TR
dc.title.alternative Ibn Sahlan Sawi on logic tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account