Selcuk University Digital Archive Systems

Bir popüler kültür ürünü olarak animasyon sinema: Kayıp Balık Nemo, Buz Devri, Wall-E

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karakoç, Enderhan
dc.contributor.author Yapıcıoğlu, Gizem
dc.date.accessioned 2017-12-20T08:04:45Z
dc.date.available 2017-12-20T08:04:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yapıcıoğlu, G. (2010). Bir popüler kültür ürünü olarak animasyon sinema: Kayıp Balık Nemo, Buz Devri, Wall-E. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7320
dc.description.abstract Küreselleşen dünyada kapitalist ekonomik sistem uygulanmaktadır. Bu sistem tüketimi, sermayeyi ve büyümeyi öngörmektedir. Küreselleşme sürecinde ulusal ve uluslararası iletişimle istenilen etkinin gerçekleşmesi için insanların bilinçlerine ulaşılması, hükmedilmesi gerektiğinden kitle iletişim araçları kullanılır. Medya insanları tüketime özendirirken aynı zamanda da popüler kültürü oluşturan yeni tüketim kanalları yaratır. Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte, gün geçtikçe popülerliği artan animasyon filmler yarattığı hayali kahramanlarla, dikkat çeken kurgusu ile büyük küçük demeden birçok insanı cezp etmektedir. Animasyon filmler yalnızca masum birer çizgi değildirler arkalarında milyon dolarların döndüğü devasa piyasalardır. Oyuncaktan kitaba, kırtasiye malzemelerinden tekstile, oyun alanlarına kadar her alanda boy gösteren popüler kültür ürünlerini yaratan, yayan ve her alanda tüketime özendiren piyasalardır. tr_TR
dc.description.abstract Globalized capitalist economic system is implemented around the world. This system of consumption, capital and growth is predicted. In the process of globalization with national and international communications of people to realize the desired effect to achieve consciousness, ruled that media should be used. While media attention to human consumption but also by popular culture is creating new consumer channels. New technological advances, the increasing popularity of animation films created, day after day with his imaginary hero, too little attention from the fiction with the great many people are stimulating.Animated films are not only innocent one line behind the back of the million dollars is a huge market. From toys to books, stationery textile materials, play areas showing up in every area of popular culture products that create long, spreading, and the market in all areas are encouraged to consume. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Canlandırma sanatı tr_TR
dc.subject Animation art tr_TR
dc.subject Film tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Culture tr_TR
dc.subject Popüler kültür tr_TR
dc.subject Popular culture tr_TR
dc.title Bir popüler kültür ürünü olarak animasyon sinema: Kayıp Balık Nemo, Buz Devri, Wall-E tr_TR
dc.title.alternative Animation films as a popular culture product: Finding Nemo, Ice Age, Wall-E tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account