Selcuk University Digital Archive Systems

Ulusal yayın yapan gazetelerin siyasal seçimlere yönelik gündemi üzerine inceleme: 2004 ve 2009 yerel seçimleri örneğ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şimşek, Sedat
dc.contributor.author Yetkiner, Beyler
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:07:37Z
dc.date.available 2017-12-20T07:07:37Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yetkiner, B. (2010). Ulusal yayın yapan gazetelerin siyasal seçimlere yönelik gündemi üzerine inceleme: 2004 ve 2009 yerel seçimleri örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7302
dc.description.abstract Çalışmada ulusal yayın yapan gazetelerin seçimlere yönelik gündemi incelenmiştir. 28 Mart 2004 ve 29 Mart 2009 tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet, Hürriyet ve Zaman Gazeteleri'nde seçime giren siyasi partilerin haberlerde ne sıklıkla yer aldıkları, en çok hangi ilin haberleştirildiği gibi sorular içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan incelemede seçimlerin mahalli olmasına rağmen liderlerin haberlerde daha etkin oldukları saptanmıştır. Sonuç olarak kitle iletişim araçları yaptıkları haberlerle belli bir kamuoyu oluşturmayı ve yönlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçları nedeniyle kimi zaman bu yayın organları siyasi partilere yakın durmakta hatta desteklemekte, kimi zamanda bu siyasi partileri çıkarları gereği eleştirmektedirler tr_TR
dc.description.abstract The national newspapers? were studying for determine the agenda on the elections .This studying include the local election, that made on 28 March 2004 and 29 March 2009, and which newspapers (Cumhuriyet, Hürriyet, Zaman) , how often made the news about parties working that participated the election and which province was made priority in the election. These national newspapers were researched with content analysis. Acording to the research the parties leader become a current issue at news in spite of these elections were mad local. As a result,the mass media aimed constitute the public opinion and oriented them with their news. So the newspaper acording to their aims , sometimes take sides parties? politics as well sometimes criticed and opposited them. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Gazeteler tr_TR
dc.subject Newspaper tr_TR
dc.subject Seçimler tr_TR
dc.subject Elections tr_TR
dc.subject Siyasal söylev tr_TR
dc.subject Political discussion tr_TR
dc.subject Yerel seçimler tr_TR
dc.subject Local electiond tr_TR
dc.title Ulusal yayın yapan gazetelerin siyasal seçimlere yönelik gündemi üzerine inceleme: 2004 ve 2009 yerel seçimleri örneğ tr_TR
dc.title.alternative An investigatian of turkish natinal newspapers' asgenda on political elecdtiens: Samples from 2004 and 2009 elections tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account