Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yayın tarihi için SBE, Doktora, Sanat Tarihi Koleksiyonu listeleme

Yayın tarihi için SBE, Doktora, Sanat Tarihi Koleksiyonu listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Eroğlu, Bahtiyar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998)
  Bilgi edinme, belge saklama ve bunları gerekli zamanda en verimli şekilde kullanabilme ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiş bulunan kütüphaneler,Türk kültür tarihi açısından önemli olup mimarileri incelenmeye değer ...
 • Nas, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  ?Günümüz Konya'sında Yaşayan Bazı Sanatlar? konulu bu çalışmada; hammaddesi ağaç, toprak, taş ve kağıt olan el sanatları incelenmeye çalışılmıştır. Bunlar; kündekâri işçiliği, rahle yapımı, at arabası yapımı ve boyacılığı, ...
 • Altun, Gülizar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Yapılan literatür taramasısonucunda, Muğla ilinde bulunan el işleme özelliklerinin araştırılmamışolduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın önemini de belirleyen bu problem, araştırma konusunun ?Muğla İli'nde Bulunan El ...
 • Hidayetoğlu, Hafize Melek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu araştırmada; Konya ve çevresinde, dokumanın yapıldığı Konya merkez ve 31 ilçe ile bunlara bağlı yaklaşık 230 köyde araştırma yapılarak, Düz Dokuma diye adlandırdığımız kilim, cicim, zili ve sumak teknikli dokumalar ...
 • Apa, Gülay (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı Selâtin Cami minberleri ile ilgili yaptığımız araştırma sonucunda Erken Döneme ait 3, Klasik Döneme ait 11 ve Geç Döneme ait 15 minberin özgünlüğünü koruduğu tespit edilmiştir. Erken Dönemde minberler form ve süsleme ...
 • Bozkurt, Tolga (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı selâtin cami mihraplarını konu alan bu çalısma; ?giris?, ?katalog?, ?değerlendirme? ve ?sonuç?tan olusan dört ana bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, ?Giris? ana baslığı altında; `konunun tanımı, önemi ...
 • Özkafa, Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İstanbul, Osmanlı Devleti'ne en uzun süre başkentlik yapması sebebiyle en çok selâtin camiinin inşa edildiği şehir olmuştur. Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden Osmanlı'nın son dönemine kadar İstanbul'da yapılan 33 selâtin ...
 • Söylemez, Duygu İlkhan (Selçuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  1703-1839 yılları arasında İstanbul camilerindeki taş süslemeleri konu alan bu çalışma, batı mimarisinden aktarılan üslupların başkentin çehresini değiştirdiği bir dönemde dini yapılara etkisinin araştırılmasına yöneliktir ...
 • Yılmaz, Muzaffer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu araştırmada, Batı Anadolu'nun stratejik bir mevkiinde bulunan ve tarihi süreç içerisinde kesintisiz bir iskana uğramış Aydın'ın, Türk dönemine ait tarihi su yapıları incelenip değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tez ...
 • İskenderzade, Lale (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Anadolu topraklarındaki uzantısı şeklinde ortaya çıkan Anadolu Selçuklu beyliğinin zamanla bağımsız hale gelmesi Selçuklu İran ile Anadolu Selçuklu devletleri arasındaki kültürel bağların ...
 • Akkaya, Necla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-07-27)
  Sikke, hemen her dönemde hükümdarların, iktidarların ve devletlerin maddi ve kültürel sembolü durumundadır. Üzerlerinde taşıdıkları yazılar, motifler ve figürler basıldıkları dönemin üslubunu, inanış biçim ve şekillerini ...
 • Çetinaslan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-10-05)
  Osmanlı camilerindeki hünkâr mahfillerini konu alan bu çalışma; ?giriş?, ?katalog?, ?değerlendirme? ve ?sonuç?tan oluşan dört ana bölümden meydana gelmektedir. Giriş bölümünde konunun tanımı yapılmış, konuyla ilgili yayın ...
 • Mimiroğlu, İlker Mete (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-12)
  Yüzölçümü açısından ülkemizin en büyük ili olan Konya, antik dönemde belirlenen bölgelerden Lykaonia, Kapadokya, İsaura, Frigya, Galatia ve Pisidia'nın bir bölümünü içine alan geniş bir alanı kapsamaktadır. Tarih öncesi ...
 • Karademir, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2015-01-23)
  Osmanlı Devletinin 16. yüzyılında, yarım asır kadar süren Baş mimarlık görevinde bulunan Koca Sinan, geniş Osmanlı coğrafyasına bıraktığı sayısız eserlerle ve bu eserlerinde görülen tasarım anlayışıyla Türk Mimarisinin ...
 • Yılmaz, Muzaffer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-27)
  Mimarlık, esas itibariyle bir düşüncenin ürünüdür. Felsefi bir arka planı olmayan herhangi bir mimari yapıttan söz etmek, neredeyse imkânsızdır. Nitekim bir cami ya da kiliseyi din olgusundan ya da bir bedesteni ticaret ...
 • Kara, Hacer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-04-10)
  "Konya Mevlâna Müzesi Müzelik Eserler Bölümünde Bulunan Osmanlı Dönemi Ciltleri" adlı tez çalışmamızda Osmanlı dönemi ciltlerinin tarihsel gelişim süreci Konya ölçeğinde incelenmiştir. Bu bağlamda Mevlâna Müzesi Müzelik ...
 • Aygör, Erkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-12-30)
  Araştırmamızın konusunu, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Konya il merkezinde inşa edilen konutlarda; geleneksel, gelişen ve değişen mimari öğeleri tespit etmek oluşturmaktadır. Bu amaçla evlerde gelişen ve değişen ...
 • Sönmez, Kezban (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016-05-30)
  "Konya Müzelerinde Bulunan Dival İşi Tekniğinde Yapılmış Eserler" konusunda yapılan bu araştırmada, dival işi işleme örneklerini incelemek ve özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu araştırma Konya il merkezinde bulunan ...
 • Erdem, Mine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-06-13)
  Karamanoğulları Beyliği'nin tarihsel gelişimine baktığımızda, Moğol baskısıyla Anadolu'ya göç ederek bu toprakları mesken tutmuş, güçlü ve uzun süre ayakta kalmayı başarmış bir Anadolu Türk Beyliği görmekteyiz. Tarihi süreç ...