Selcuk University Digital Archive Systems

Günümüz kitle iletişim araçlarının görünen ve görünmeyen yüzü: Türkiye örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Can, Aytekin
dc.contributor.author Erdoğan, Hasan Ali
dc.date.accessioned 2017-12-18T11:48:06Z
dc.date.available 2017-12-18T11:48:06Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Erdoğan, H. A. (2009). Günümüz kitle iletişim araçlarının görünen ve görünmeyen yüzü: Türkiye örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7231
dc.description.abstract Günümüz kitle iletişim araçlarından özellikle televizyon tüm dünyada olduğu gibi kitleleri en hızlı ve en etkin şekilde etkileyen ve yönlendiren bir özellik taşımaktadır. Bu çalışmada kitle iletişim araçlarından televizyonun Türkiye'de ne gibi ekonomik, sosyal ve politik etkiler yaptığı, bu etkileri hangi anlayışlar ve dolayısıyla hangi amaçlar için gerçekleştirdiğinin incelenmesi amacı güdülmüştür. Türkiye'de televizyonun gündelik yaşamdaki ağırlıklı yeri bu aracın Türk toplumunda egemen bir iletişim üretimi aracı olduğunun kanıtıdır. Dolayısı ile toplumsal hayatı oluşturan ekonomik, siyasal ve kültürel yapının anlaşılması bu aracın hangi egemen düşünceyi geri planda tuttuğunun anlaşılmasına bağlıdır. Birçok geri plan çalışması ile büyük çabalar ve organize çalışmalar sonucunda ortaya çıkan televizyon programlarının oluşma süreçleri ve yayın sonrası etkileri bu çalışmada değerlendirme bulmuştur. Çalışma Türkiye'de televizyonun yayın süreçleri ve toplumsal etkilerini değerlendirmek için önem taşımaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Among the current means of mass communication, especially television, as all over the world, has its own special characteristic to influence public most rapidly and effectively. In this study, it is aimed to investigate what kind of economic, social and political influences television has over the society and thus for what purposes all these effects are targeted. The place of television in everyday life in Turkey is the clear evidence that television is the dominant productive means of communication. Therefore, understanding of economic, political and cultural infrastructure creating communal lives depends on understanding of which dominant power television holds in an invisible background. This study covers the processes of television programs created through great efforts and organized workshops as well as their effects after the broadcast. The study is important for the evaluation of television programming processes and their social effects. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Kitle iletişim araçları tr_TR
dc.subject Mass media tr_TR
dc.subject Sosyal etki tr_TR
dc.subject Social affect tr_TR
dc.subject Televizyon tr_TR
dc.subject Television tr_TR
dc.title Günümüz kitle iletişim araçlarının görünen ve görünmeyen yüzü: Türkiye örneği tr_TR
dc.title.alternative Apparent and hidden face of mass communication means: Turkey sample tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account