Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Basketbol için bulanık mantık temelli bir yetenek belirleme uzman sistemi geliştirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.