Selcuk University Digital Archive Systems

A comparative study of communicative and semantic translation methods

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şanal, Fahrettin
dc.contributor.author Gün, Yeliz
dc.date.accessioned 2017-12-18T06:48:02Z
dc.date.available 2017-12-18T06:48:02Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Gün, Y. (2010). A comparative study of communicative and semantic translation methods. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7196
dc.description.abstract Bu çalışma, en sık kullanılmakta olan Anlamsal Çeviri Metodu ve İletişimsel Çeviri Metodu adı altında iki çeviri metodunu örneklerle açılmayı hedeflemektedir. Bu metodlar ve aralarındaki farklar örneklerle detaylı bir biçimde incelenecektir. Orijinal metinler ve çevrilmiş metinler arasındaki farklılıktan ötürü oluşabilen anlam kusurlarını gözleyebilmek için cümleler, atasözleri, deyimler, şiirler ve farklı romanların farklı çevirmenler tarafından çevrilen kitaplardan bazı paragraflar, karşılaştırmalı olarak, ele alınacaktır. Sonrasında, uygun çeviri yapmaya yönelik bazı ihtimal çözüm yolları verilecektir. Birinci bölümde konunun ana hatlarını belirtmeyi amaçlayan, sorun, amaç, hipotez, metod ve sınırlamalar gibi bazı bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde cümleler, atasözleri, şiirler ve kitaplardan alınan paragraflar analiz edilmeden önce, farklı bilim adamlarının çevirinin anlamına dair yaptıkları farklı tanımlar ele alınacaktır. Kültür farklılığının çeviriye etkisi, çevirinin sanat mı yoksa bilim mi olduğuna değinilecektir. Çeviri teorisi, stratejileri ve çeviri metodlarına ayrıca değinilecektir. Üçüncü bölümde, öncelikle Anlamsal Çeviri Metodu ile İletişimsel Çeviri Metodunun tanımları ve aralarındaki farklar verilecektir. Dördüncü bölümde cümle, atasözleri, şiirler ve orijinal metinler ve onların farklı çevirmenlerce çevrilmiş olan metinlerin bazı paragrafları karşılaştırmalı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Asıl amaç okuyucuya verilmek istenen mesajın hangisinde daha iyi verildiğini göstermektir. Beşinci bölüm bütün bu çalışmayı özetleyen ve bazı öneriler veren bir sonuç bölümü niteliğindedir. tr_TR
dc.description.abstract It is the aim of this study to explain about the most commonly used translation methods: Semantic Translation Method and Communicative Translation Method with examples in a comparative way. These methods will be analyzed in detail by giving examples. In order to view the variations between the original text and the translated texts that cause defects in meaning, some sentences, proverbs, idioms poems and some paragraphs from different novels and their translated versions by different translators are analyzed in a contrastive way. Then, possible solutions to make an adequate and a consistent translation are suggested. In Chapter I, some information has been provided together with the supply of problem, purpose, hypothesis, method and limitations. Before analyzing some sentences, proverbs, poems and paragraphs from novels, we shall study definitions of translation according to different scientists in Chapter II. The impact of culture on the translation process, whether translation is an art or a science are investigated. Translation theory, translation strategies and translation methods are presented. Chapter III consists of the definitions of Semantic Translation Methods and Communicative Translation Methods. The differences between them are also discussed. In Chapter IV, there will be a detailed comparative study of some sentences, proverbs, poems and the original paragraphs from different novels and their translated forms by different translators. The main question deals with the question of which one is better, that is, which one includes the message that has to be given to the readers in a more effective way. Chapter V provides information about the summary of the study and concludes the study with some recommendations. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Anlamsal çeviri tr_TR
dc.subject Semantic translation tr_TR
dc.subject Çeviri analizi tr_TR
dc.subject Translation analysis tr_TR
dc.subject Çeviri eğitimi tr_TR
dc.subject Translation education tr_TR
dc.subject İletişimsel çeviri tr_TR
dc.subject Communicative translation tr_TR
dc.title A comparative study of communicative and semantic translation methods tr_TR
dc.title.alternative İletişimsel ve anlamsal çeviri metodlarının karşılaştırmalı olarak incelemesi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account