Selcuk University Digital Archive Systems

Organik iz minerallerin büyüme performansına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor İnal, Fatma
dc.contributor.author Küçükkaya, Fatih
dc.date.accessioned 2017-12-14T11:40:49Z
dc.date.available 2017-12-14T11:40:49Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Küçükkaya, F. (2010). Organik iz minerallerin büyüme performansına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7117
dc.description.abstract Bu çalışmada kuzuların rasyonlarına inorganik ya da organik formda Cu, Zn ve Mn katılmasının ya da katılmamasının büyüme performansına, bu minerallerin bazı dokulardaki dağılımına ve atılımına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada sütten kesilmiş 3-4 aylık yaşlarda 30 baş, Merinos kuzu kullanılmıştır. Kuzulara kaba yem olarak yonca peleti ve saman, kesif yem olarak kuzu büyütme yemi, günlük besin madde ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda yedirilmiştir. Kontrol grubunun kesif yemine ilave Zn, Cu ve Mn katılmamış, ikinci grubun kesif yemine aynı elementlerin inorganik formları katılmış, üçüncü grubun kesif yemine ilave Zn, Cu ve Mn katılmamış, fakat bu elementleri içeren organik bir ürün tavsiye edildiği şekilde enjekte edilmiştir. Hayvanlar 3 ay süreyle beslenmiş, 2 haftada bir canlı ağırlıkları belirlenmiştir. Çalışmanın başında ve sonunda bütün hayvanlardan kan örnekleri, sonunda bütün hayvanlardan yapağı ve dışkı örnekleri alınmıştır, bütün örneklerde Cu, Zn ve Mn düzeyleri tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma bakımından Cu, Zn ve Mn ilave edilmeyen, inorganik ya da organik formda ilave edilen gruplar arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır. Çalışmanın sonunda kan Cu, Zn ve Mn düzeyleri bakımından gruplar arasında farklılık gözlenmemiş, yine yapağı ve dışkılarda Cu düzeyleri değişmezken, Zn ve Mn düzeyleri organik grupta en düşük, inorganik grupta en yüksek olarak tespit edilmiştir tr_TR
dc.description.abstract Effect of Organic Trace Minerals on Growth Performance In this study, the effects inorganic or organic forms Cu, Zn and Mn on distributions in some tissues and excretion growing performance of lambs has been researched. 3-4 months old 30 weaned Merinos lambs have been used at the research. The pelleted alfalfa and wheat straw as roughage, lamb growing feed as concentrate feed has been given to the lambs amount that meets in daily nutrient requirements of lambs. Cu, Zn, and Mn was not added into concentrate feed of control group, inorganic forms of same elements was added in to feed of second group and Cu, Zn, and Mn was not added into concentrate feed of third group but a product including those elements was injected as recommended way. The animals were fed for 3 months, their live weight at each 2 weeks were determined. At the beginning and end of study blood samples were taken; wool samples and faeces samples were taken from all animals at the end of study and Cu, Zn, and Mn levels were determined at all samples. At the end of this study, no any significantly difference was found at live weight, daily gains and feed efficiency between the groups that not added and added Cu, Zn, and Mn in organic or inorganic form. At the end of study, consequently, significant difference was not observed among the groups regarding serum Cu, Zn, and Mn levels; while Cu level was not change at wool and faeces samples, Zn and Mn level was determined as minimum at organic group and maximum level at inorganic group. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Bakır tr_TR
dc.subject Copper tr_TR
dc.subject Besi performansı tr_TR
dc.subject Fattening performance tr_TR
dc.subject Hayvan yemleri tr_TR
dc.subject Animal feeds tr_TR
dc.subject Koyunlar tr_TR
dc.subject Sheep tr_TR
dc.title Organik iz minerallerin büyüme performansına etkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of organic trace minerals on growth performance tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account