Selcuk University Digital Archive Systems

İsviçre esmeri düve ve laktasyonda olmayan ineklerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tekeli, Tevfik
dc.contributor.author Köse, Mehmet
dc.date.accessioned 2017-12-14T11:20:22Z
dc.date.available 2017-12-14T11:20:22Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Köse, M. (2010). İsviçre esmeri düve ve laktasyonda olmayan ineklerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7114
dc.description.abstract Bu çalışmada, laktasyonda olmayan İsviçre Esmeri inek ve düvelerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmada materyal olarak toplam 87 baş inek ve düve (27 baş laktasyonda olmayan inek, 60 baş düve) kullanıldı. Hayvanların tamamına 14 gün ara ile iki kez PGF2? ve ikinci PGF2? enjeksiyonundan 48 saat sonra GnRH enjeksiyonu uygulandı. GnRH enjeksiyonunu izleyen 16-20. saatlerde hayvanlar sabit zamanlı olarak tohumlandı. Ovaryum fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla hayvanların kuyruk venasından PGF2? enjeksiyonlarının yapıldığı günler, tohumlama zamanı ve tohumlama sonrası 7, 14, ve 21. günlerde kan örnekleri alındı ve progesteron düzeyleri belirlendi. Progesteron düzeylerine göre ovaryum fonksiyonlarını ifade eden dört alt grup oluşturuldu. Gebelik tanısı tohumlamayı izleyen 28. günde ultrasonografik muayene ile yapıldı. Uygulanan senkronizasyonda başarıyı etkileyen en önemli faktörün, ikinci PGF2? enjeksiyon gününde ovaryumlarda luteal yapının bulunmaması (% 6.89) olduğu belirlendi. Senkronize hayvanlarda ise gebelik oranını etkileyen en önemli faktörlerin ise tohumlama sonrası 7. günde luteal fonksiyonun başlamaması (n=9; %11.84) ve erken embriyonik ölümlerin (n=9; %11.84) olduğu belirlendi. Uygulanan senkronizasyon protokolü sonrası gebe kalma/gebelik oranı inek ve düvelerde sırasıyla % 36.67 ve % 37.04 olarak belirlendi (p>0.05). Sonuç olarak uygulanan senkronizasyon protokolüyle ovulasyonlarında yüksek oranda senkronize edilebileceği ve östrüs gözlemi yapılmadan 16-20. saatler arasında sabit zamanlı tohumlama ile tatminkar gebelik oranı elde edilebileceği kanısına varıldı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the effect of ovarian functions on estrus synchronization and pregnancy rates in Brown Swiss Heifers and Non-Lactating Cows was investigated. In study, Brown Swiss cows (n=27) and Brown Swiss heifers (n=60) was used as material. All animals were injected by two intramuskuler injections of 500 mcg cloprostenol administered 14 days apart and, was injected GnRH 48 h after second PGF2? injection. Timed artificial inseminations were performed between 16-20 hours following this injection. To define ovarian function was collected blood samples by tail venipuncture at on days applied PGF2?, insemination day, 7, 14, and 21 after insemination and, progesterone levels were determined. According to progesterone levels, four sub-groups were conducted. Pregnancy examinations were performed on days 28 after the AI by ultrasonography. The most important factor reducing the efficacy of used estrus synchronization was did not have luteal function (6,89 %) at the second PGF2? administration. Pregnancy rates in synchronized cows was affected by lack formation of luteal tissue on ovarium until on day 7 after insemination (n=9; 11,84%) and early embryo losses (n=9; 11,84%). Pregnancy rates in cows and heifers were 37.4%; 36,67 on days 28 respectively (P>0.05). In conclusion, it was concluded that synchronization protocol used in our study can be synchronized ovulations and can be gained optimal pregnancy rates with fixed-time insemination without estrous detection. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Gebelik tr_TR
dc.subject Pregnancy tr_TR
dc.subject Over tr_TR
dc.subject Ovary tr_TR
dc.subject Prostaglandinler tr_TR
dc.subject Prostaglandins tr_TR
dc.subject Sığırlar tr_TR
dc.subject Cattles tr_TR
dc.title İsviçre esmeri düve ve laktasyonda olmayan ineklerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effect of ovarian functions on estrus sychronization and pregnancy rate in brown Swiss heifers and non-lactating cows tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account