Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İsviçre esmeri düve ve laktasyonda olmayan ineklerde ovaryum fonksiyonlarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranı üzerine etkisi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.