Selcuk University Digital Archive Systems

Puberta öncesi ve sonrası sağlıklı erkek bireyler ile üroloji polikliniğine müracaat eden, kriptorşit, varikosel ve oligospermi tanılı hastalarda AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı araştırmaları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tiftik, Ali Muhtar
dc.contributor.author Akdağ, Turan
dc.date.accessioned 2017-12-14T10:54:14Z
dc.date.available 2017-12-14T10:54:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Akdağ, T. (2010). Puberta öncesi ve sonrası sağlıklı erkek bireyler ile üroloji polikliniğine müracaat eden, kriptorşit, varikosel ve oligospermi tanılı hastalarda AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı araştırmaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7110
dc.description.abstract Puberta öncesi ve sonrası sağlıklı erkek bireyler ile Üroloji polikliniğine müracaat eden Kriptorşit, Varikosel ve Oligospermili hastalarda AMH ve bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı araştırmaları' adlı çalışma 20 kriptorşit,20 varikosel,20 oligospermik ve 20 kontrol 1 (8-12 yaş arası),20 kontrol 2 (18-24 yaş arası) olmak üzere toplam 100 kişi üzerinde çalışıldı. Hasta ve kontrol gruplarından kan örnekleri alınarak AMH, Testosteron, FSH, LH, Prolaktin ve ß-hCG parametreleri çalışıldı. Çalışmada pubertal dönemde (8-12 yaş arası) 20 kriptorşitli çocuk ile 20 normal çocuk AMH değerlerini sırasıyla 73.04±44.5 ng/mL ve 84.81±59.1 ng/mL olarak bulduk. Kriptorşitli hasta AMH değerlerinin normale kıyasla düşük seviyede olduğu fakat bunun istatiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (P=0.56), Yapılan çalışmada postpubertal dönemde (18-24 yaşarası) 20 oligospermili hasta ile 20 normal birey AMH değerlerini sırasıyla 5.19±4.9 ng/mL ve 7.66±5.6 ng/mL olarak bulduk (P=0,10). Oligospermili hasta değerleri normale kıyasla düşük seviyede olduğu fakat bunun istatiksel olarak önemli olmadığı görülmektedir (P=0,10). Postpubertal dönemde (18-24 yaş arası) 20 varikoselli hasta ile 20 normal birey AMH değerlerini sırasıyla 7.15±5.8 ng/mL ve 7.66±5.6 ng/mL olarak bulduk (P=0.82). İstatiksel olarak anlamlı olarak görülmemektedir. tr_TR
dc.description.abstract The study with the title of ?Comparative investigations of AMH and various biochemical parameters in patients with cryptorchidism, varicosel and oligospermia, applying to the urology clinic and in healthy individuals pre-and postpubertal periods? was performed on total 100 subjects, 20 with cryptorchidism, 20 with varicosel, 20 with oligospermia and 20 controls (1st group aged between 8 and 12) and 20 controls ( 2nd group aged between 18-24). With the blood samples drawn from both patients and controls, AMH, Testosteron, FSH, LH, Prolactin and ß?hCG parameters were investigated. AMH values were found to be 73.04±44.5 ng/mL and 84.81± 59.1 ng/mL in 20 children with cryptorchidism ( aged between 8 and 12 years) and 20 healthy children, respectively. It was observed that values in patients with cryptorchidism were lower, compared to controls, but it was statiscally insignificant (P=0,56). In the present study, AMH values were found to be 5.19± 4.9 ng/mL and 7.66±5.6 ng/mL in 20 patients with oligospermia ( aged between 18 and 24 ) and 20 healthy individuals, respectively (P=0,10). It was observed that values in patients with oligospermia were lower, compared to controls but it was statiscally insignificant (P=0,10). AMH values in 20 patients with varicosel and 20 healthy controls aged between 18 and 24 years during postpubertal period were determined to be 7.15±5.8 ng/mL and 7.66 ± 5.6 ng/mL. The rates seems not to be significant (p=0,82). tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Ergenlik tr_TR
dc.subject Puberty tr_TR
dc.subject Erkekler tr_TR
dc.subject Men tr_TR
dc.subject Kriptorşidizm tr_TR
dc.subject Cryptorchidism tr_TR
dc.subject Oligospermi tr_TR
dc.subject Oligospermia tr_TR
dc.title Puberta öncesi ve sonrası sağlıklı erkek bireyler ile üroloji polikliniğine müracaat eden, kriptorşit, varikosel ve oligospermi tanılı hastalarda AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı araştırmaları tr_TR
dc.title.alternative Comparative investigations of AMH and various biochemical parameters in patients with cryptorchidism, varicosel and oligospermia, applying to the urology clinic and in healthy individuals pre-and postpubertal periods tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account