Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Puberta öncesi ve sonrası sağlıklı erkek bireyler ile üroloji polikliniğine müracaat eden, kriptorşit, varikosel ve oligospermi tanılı hastalarda AMH (Anti-Müllerian Hormon) ve bazı biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı araştırmaları

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.