Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'de kamusal ve özel yayın yapan çocuk televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Can, Aytekin
dc.contributor.author Mert, Abdullah
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:53:42Z
dc.date.available 2017-11-16T10:53:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Mert, A. (2010). Türkiye'de kamusal ve özel yayın yapan çocuk televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6703
dc.description.abstract Kitle iletişim araçları, çağımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almıştır. Özellikle televizyon, diğer araçlardan, gerek izleyici kitlesi gerekse kullanılabilirlik açısından daha önemli bir konumda yer almaktadır. Dünyada neredeyse her evde bir televizyon olduğu düşünüldüğünde; yayınların nitelikleri, içerikleri ve biçimleri önem kazanmaktadır. Buradan hareketle televizyonun izleyiciler üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Tematik çocuk kanalları, yayınladıkları programlarda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Çalışmanın konusu Türkiye'de kamusal ve özel yayın yapan çocuk televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden incelenmesidir. Türkiye'de yayın yapan çocuk televizyonlarının sayısı neredeyse yirmiye ulaşmıştır. Ancak izleyici kitlesi ve kapsama alanı açısından en önemli kanallar TRT Çocuk ve Yumurcak TV'dir. Araştırma kapsamında bu iki televizyon kanalının 24 saatlik yayınları video kasete kaydedilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çeşitli başlıklar altında incelenmiştir. Çocuk televizyon kanallarında yayınlanan programlarda şiddet unsuru bulunan yapımların neredeyse tamamı yabancı kaynaklı yapımlardır. Bu durum yerli yapımların şiddet unsuruna dikkat ettiklerini kanıtlamaktadır. Kanalların yayın anlayışları ile yayın içerikleri tamamıyla örtüşmemektedir. Ancak geçmiş yıllara oranla yayıncıların bu konuda daha bilinçli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yapım tekniği açısından bakıldığında canlandırma türü, bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte en fazla kullanılan film yapım tekniği durumuna gelmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Mass media have taken their place among the indispensables of our age. The TV, in particular, enjoys a more important position than the other media in terms of both audience and use/availability. Given that almost all homes in the world have a television set, the quality, content and forms of broadcasts gain importance. Thus, positive and negative effects of television on audiences constitute the subject matter of this study. Children's TV channels need to be more careful about the programmes that they broadcast. The purpose of the study is an investigation of the private and public children's TV channels in Turkey in terms of both content and form. The number of children's TV channels broadcasting in Turkey has reached almost twenty; however, the leading ones among them in terms of the size of audience and coverage area are TRT Cocuk and Yumurcak TV. 24-hour-broadcasts of these two television channels were recorded on video cassettes within the scope of this study. The data that were obtained were studied under various headings using the content analysis method. Almost all of the programmes broadcast on child television channels that contain violent elements are of foreign origin. This situation is a proof that domestic programmes are careful about violent elements. The understandings of broadcast and broadcast contents of channels do not fully overlap. However, it would not be wrong to suggest that broadcasters exhibit more caution in this regard. When it is viewed from the programme-making techniques, the genre of animation has become the most frequently used film-making technique together with the developments in computer technology. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Biçimcilik tr_TR
dc.subject Formalism tr_TR
dc.subject Kitle iletişim araçları tr_TR
dc.subject Mass media tr_TR
dc.subject Çocuk televizyonu tr_TR
dc.subject Children's television tr_TR
dc.title Türkiye'de kamusal ve özel yayın yapan çocuk televizyonlarının içerik ve biçimsel yönden incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation of the private and public children's tv channels in Turkey in terms of both content and form tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account