Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Çocukluk yaş grubunda patolojik boy kısalığı olan olgularda mrg ile hipofiz yükseklik ve volümünün duyarlılıklarının karşılaştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.