Selcuk University Digital Archive Systems

Meme kitlelerinin Konvansiyonel MRG ve Difüzyon MRG ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Emlik, Dilek
dc.contributor.author Koçak, Fatma Ülkü
dc.date.accessioned 2017-11-15T07:16:00Z
dc.date.available 2017-11-15T07:16:00Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Koçak, F. Ü. (2010). Meme kitlelerinin Konvansiyonel MRG ve Difüzyon MRG ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6658
dc.description.abstract Difüzyon MRG, dokular arasındaki suyun difüzyon özelliklerini ölçerek imaj kontrastı sağlar. Farklı difüzyon miktarlarından oluşan kombine imajlar difüzyon katsayısı (ADC) haritası ile birleştirilerek kullanılır. Biz bu çalışmamızda meme MRG, difüzyon MRG kullanarak ve meme kitlelerinde ADC katsayıları ölçümleri ile benign-malign ayırımı yapmaya çalışacağız. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda 38 hastaya T1A, T2A, dinamik kontrastlı ve difüzyon ağırlıklı imajları içeren meme MRG uygulandı. 44 meme kitlesi saptandı. Histopatolojik olarak bu lezyonların 26'sı benign, 18'i maligndi. Kitlelerin MRG değerlendirmesinde şekil, kontur ve boyanma özellikleri, kontrastlanma kinetik eğrileri dikkate alınarak BI-RADS sınıflaması yapıldı. BI-RADS 2-3 lezyonlar benign, BI-RADS 4-5 lezyonlar malign kabul edilerek lezyonların histopatolojileri ile karşılaştırıldı. Ayrıca lezyonlardan ve normal fibroglandüler dokudan ADC ölçümleri yapılarak kıyaslama yapıldı. BULGULAR: MRG'nin benign ve malign lezyonları ayırıcı tanısında sensitivitesini % 100, spesitivitesini % 80, PPD'İ % 78, NPD'i 100 bulduk. Histopatolojik malign tümörlerin ortalama ADC değerlerini (1.09 x 10-3 mm2/s ± 0.43 x 10-3 mm2/s); benign lezyonların ortalama ADC değerlerinden (1.50 x 10-3 mm2/s ± 0.46 x 10-3) ve normal fibroglandüler dokunun ADC değerlerinden (2.44 x 10-3 mm2/s ± 3.6 x 10-3 mm2/s) anlamlı şekilde düşük bulduk. SONUÇ: MRG meme kitlelerinin benign- malign ayırımını yüksek doğruluk oranıyla yapabilir. MRG'ye ek olarak ADC katsayılarının kullanılması benign-malign ayrımında ek bilgiler sağlayabilir. tr_TR
dc.description.abstract Diffusion-weighted magnetic resonance imaging provides image contrast through measurement of the diffusion properties of water within tissues. Combining images obtained with different amounts of diffusion weighting provides an apparent diffusion coefficient (ADC) map. We wanted to evaluate the role of breast MRI, Diffusion-weighted imaging (DWI) and ADC for differential diagnosis of benign and malignant breast tumors. MATERIALS AND METHODS: In our study 38 patients underwent breast MRI, included the T1-weighted, T2-weighted, DWI and dynamic contrast- enhanced images. 44 lesions were detected. Histopatologically 26 lesions were benign and 18 lesions were malignant. We analyzed tumor shape, margin, internal mass enhancement, kinetic curve patern in MR images and consider BI-RADS category 2-3 lesions as benign, category 4-5 lesions as malign and compared with histopatologies of lesions. Then we compared the ADC?s of the benign and malignant breast lesions to the ADC?s of the normal fibroglandular tissue. RESULTS: The results of MRI in differential diagnosis of the benign and malignant breast tumors has a sensitivity of 100%, specificity of 80%.The positive and negative predictive values of our study are 78% and 100%, respectively. The mean ADC?s of malignant tumors (1.09 x 10-3 mm2/s ± 0.43 x 10-3 mm2/s), are significantly lower than those of benign lesions(1.50 x 10-3 mm2/s ± 0.46 x 10-3) and the normal fibroglandular tissue (2.44 x 10-3 mm2/s ± 3.6 x 10-3 mm2/s). CONCLUSION: MRI could produce high diagnostic accuracy in differentiating benign and malignant breast tumors. The ADC may potentially help differentiating benign and malignant breast tumors. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Neoplazmlar tr_TR
dc.subject Neoplasms tr_TR
dc.subject Radyografi tr_TR
dc.subject Radiography tr_TR
dc.subject Teşhis tr_TR
dc.subject Diagnosis tr_TR
dc.title Meme kitlelerinin Konvansiyonel MRG ve Difüzyon MRG ile değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluating of breast masses with MRI and Diffusion MRI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account