Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında CoQ10 takviyesinin sol ventrikül diyastolik fonksiyonları üzerine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.