Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının alevlenmelerinde balgamda Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalis'in real-time PCR ile kantitatif olarak saptanması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.