Selcuk University Digital Archive Systems

Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda alfa lipoik asidin testis dokularına etkisinin histolojik yönden incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Canbilen, Aydan
dc.contributor.author Kara, İnci
dc.date.accessioned 2017-11-14T11:54:13Z
dc.date.available 2017-11-14T11:54:13Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Kara, İ. (2010). Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda alfa lipoik asidin testis dokularına etkisinin histolojik yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6637
dc.description.abstract Dünya popülasyonunun büyük bir kısmını etkisi altına alan metabolik bir hastalık olan diabetes mellitus, hastalığın erken ve geç dönemlerinde birçok doku ve organda hasara yol açmaktadır. Sperm üretiminin gerçekleştiği yer olan testislerde diyabetli kişilerde ciddi hasar meydana geldiği bilinmektedir. Bu hasarın hangi yolla gerçekleştiği tam olarak bilinmemesine karşın birçok çalışmada bu dokuda oksidatif stres meydana geldiği gösterilmiş ve nedeni reaktif oksijen türlerinin yeterince ortadan kaldırılmamasına bağlanmıştır. Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmada, streptozotosin (STZ) ile deneysel tip 1 diyabet oluşturulan sıçanlara literatürde oksidatif stresi azaltıcı etkileri olduğu gösterilmiş olan Alfa Lipoik Asit (ALA) uygulamasının testis dokusuna olası olumlu etkileri histolojik olarak araştırılmıştır. Bu amaçla deneysel diyabet tek seferlik streptozotosin (STZ) enjeksiyonu (50 mg/kg, i.p) oluşturulurken ALA uygulaması ise tip 1 diyabet oluşumunun teyit edilmesinden sonra 5 hafta boyunca 100 mg/kg/gün şeklinde gerçekleştirildi. Bununla birlikte Kontrol ve Diyabet grubuna 5 hafta boyunca 100 mg/kg/gün serum fizyolojik i.p. olarak uygulandı. ALA grubuna ise yalnızca 5 hafta boyunca 100 mg/kg/gün ALA enjeksiyonu yapıldı. Dokular, seminifer tübüllerin genel yapısı, tübül içerisindeki spermatogenetik seri hücrelerinin varlığı ve interstisyel alanın görünümü yönünden incelendi. Değerlendirme Johnson skorlama sistemiyle yapıldı. Kontrol grubunun seminifer tübüllerinde önemli bir değişikliğe rastlanmazken Diyabet grubununda tübüllerin çoğunda atrofik değişiklikler göze çarptı, primer spermatosit ve spermatidler bulunmasına karşın spermatozoa görülmedi. Hücrelerin bazal membrandan ayrılarak lümene döküldüğü dikkat çekiciydi. ALA+Diyabet gurubunda seminifer tübüllerin çoğunda hücrelerin bazal membrandan ayrılıp lümene döküldüğü ancak sertoli hücreleri ve spermatozoaları da içeren spermatogenetik seri hücrelerinin varlığını koruduğu izlendi. ALA grubunda seminifer tübüllerin çoğu normal yapısında olup Kontrol grubuyla mikroskobik yönden önemli bir fark gözlenmedi. Gruplara ait Johnson skorları; Kontrol, 9,45; Diyabet 8,04; Diyabet+ALA 9,83; ALA, 7.85 olarak belirlendi. tr_TR
dc.description.abstract Diabetes is a metabolic disorder effecting most of the world?s population causes damage in many tissue and organs in both early and late stages. It is already known that in diabetic patient there is serious damage in testes where sperms are produced. Although underlying mechanism of this damage is not understood well, in many researches it is shown that this damage caused by oxidative stres in this tissue. Therefore, in this study, we wanted to investigate the possible positive effects of Alpha Lipoic Acid (ALA) which is a well known antioxidant in literature in the streptozotocin (STZ) injected experimantal type 1 diabetic rat testes histologically. For the aim of the study while diabetes was induced by single injection of STZ (50 mg/kg, i.p), ALA administration was made for 5 weeks as 100 mg/kg/day following the confirmation of diabetes induction. Besides this, control and diabetic group was received a 5 week injection of the physiological salt solution as 100 mg/kg/day, i.p. ALA group was received only the ALA for 5 weeks as 100 mg/kg/day. Tissues were evaluted for the general structure of seminifer tubules, presence of spermatogenetic cells in tubules and the appearance of interstitial space. Evaluation was made according to the Johnson scoring system. In Diabetic group athrophic alterations were visible in tubules, although there were primer spermatocytes and spermatids, spermatozoa were not seen while there were not any changes seen in control group. It was remarkable that the cells were leaved the basal membrane and poured to the lumen. In the most of the seminipher tubules, cells were leaved the basal membrane and poured to the lumen in ALA+Diabet group. However, it was also visible that spermatogenetic serial cells were still exist which include sertoli cells and spermatozoas. In ALA group, seminipher tubules were structurally normal and there was not any difference with control group microscopically. Johnson scores were as follows; Control, 9,45; Diabet 8,04; Diabet+ALA 9,83; ALA, 7.85. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Testis tr_TR
dc.subject Testis tr_TR
dc.subject Testosteron tr_TR
dc.subject Testosterone tr_TR
dc.subject Diyabet tr_TR
dc.subject Diabetes tr_TR
dc.title Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda alfa lipoik asidin testis dokularına etkisinin histolojik yönden incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Histological investigation of alpha lipoic acid?s effect on the testis tissues in streptozotocin-induced diabetes rats tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account