Selcuk University Digital Archive Systems

Asimetrik üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapilarda meydana getirdiği değişimler ve bu değişimlerin kondil pozisyonu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Başçiftçi, Faruk Ayhan
dc.contributor.author İleri, Zehra
dc.date.accessioned 2017-11-13T12:53:40Z
dc.date.available 2017-11-13T12:53:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation İleri, Z. (2010). The evaluation of the changes occured on dentofacial structures and the effects of these changes on condylar position during asymmetric maxillary expansion. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6628
dc.description.abstract Çalışmamızın amacı tek taraflı iskeletsel posterior çapraz kapanış olgularında, okluzal kilit içeren modifiye bonded HÜÇG apareyi ile oluşturulacak üst çene genişlemesini incelemek ve bu genişlemenin kondil ve dentofasiyal yapılar üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmamız daimi dişlenme dönemindeki 38 birey (22 kız, 16 erkek,) üzerinde yapılmıştır. Tedavi ve kontrol grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Tedavi grubunu yaş ortalaması 13,3±2,1 yıl ve tek taraflı iskeletsel üst çene darlığı olan 21 birey (13 kız, 8 erkek) oluşturmaktadır. Kontrol grubunu ise iskeletsel ve dişsel Sınıf I ve az ya da orta derecede alt keser çapraşıklığı ve yaş ortalaması 12,3±0,8 olan 17 birey (9 kız, 8 erkek) oluşturmaktadır. Tedavi grubunda asimetrik hızlı üst çene genişletme apareyi ile, vida ilk hafta günde 2×¼ tur ve akabinde günde ¼ tur çevrilerek asimetrik genişletme yapılmıştır. Genişletme döneminden sonra pekiştirme dönemine geçilmiştir. Tedavi grubunda toplam tedavi süresi ortalama 89±15 gün iken, kontrol grubunda ortalama gözlem süresi 91,7±5,5 gündür. Hastalardan lateral ve frontal sefalometrik radyografilerin yanında alt ve üst çene ölçüleri ve MPI kayıtları alınmıştır. Gruplar içerisinde tedavi ve gözlem değişiklikleri ile gruplar arasındaki faklılıklar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Grup içi değerlendirmelerde Wilcoxon non-parametrik testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise kovaryans analizi kullanılmıştır. Asimetrik hızlı üst çene genişletmesi ile tüm bireylerde tek taraflı posterior çapraz kapanış düzeltilmiştir. Üst çene hafif aşağı hareket ederken, sagittal yön konumunda önemli bir değişim olmamıştır. Üst molarlarda devrilme olmadan, transversal yönde darlık olan tarafta daha fazla olmak üzere önemli miktarlarda genişleme sağlanmıştır. Alveolar çıkıntılarda bukkale devrilme meydana gelmiştir. Yüzün dik yön boyutları korunmuştur. Alt ark boyutlarında değişim meydana gelmemiştir. Asimetrik hızlı üst çene genişletmesinin kondil konumu üzerine önemli bir etkisi yoktur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to examine rapid maxillary expansion with a modified bonded RME appliance included occlusal index and evaluate the effects of the expansion on the dentofacial structures and condyle. The study involved 38 patients in the permanent dentition (22 girls and 16 boys). The subjects divided into two parts as control and treatment groups. The treatment group consisted of 21 patients (13 girls and 8 boys) with the mean age 13.3±2.1 years who had the skeletal unilateral posterior crossbite. Seventeen of whole individuals (9 girls and 8 boys) constituted the control group with the mean age 12.3±0.8 years who had skeletal and dental CI I malocclusion with the minimum crowding in anterior mandibular region. In treatment group, the appliance was activated with 2×¼ turn per day in the first week and then ¼ turn to provide asymmetric expansion. After expansion period, the retention period started. The mean treatment time was 89±15 days and the mean observation period was 91.7±5.5 days. The lateral and frontal cephalometric radiographs, the upper and lower jaws impressions and MPI records were obtained. Treatment and control differences within the groups; and the changes between the groups were analyzed statistically. Intra-group comparisons were evaluated by using Wilcoxon?s test and intergroup changes were analyzed with ANCOVA. The skeletal unilateral posterior crossbite was corrected with the asymmetric rapid maxillary expansion in all subjects. The maxilla moved to inferior slightly but there was no change in it?s position in the sagittal plane. There were significant increases in the transverse dimension in the crossbite side than in non-crossbite side without the tipping of the upper first molars. The alveolar processes were tipped buccally. The vertical facial heights were maintained. There was no change in the lower arch dimensions. After asymmetric RME in unilateral skeletal posterior crossbite patients, no significant changes in condyle position occured. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Alveolar kenar artırılması tr_TR
dc.subject Alveolar ridge augmentation tr_TR
dc.subject Dentofasiyal yapı tr_TR
dc.subject Dentofacial structure tr_TR
dc.subject Dişler tr_TR
dc.subject Teeth tr_TR
dc.subject Çene tr_TR
dc.subject Jaw tr_TR
dc.title Asimetrik üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapilarda meydana getirdiği değişimler ve bu değişimlerin kondil pozisyonu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of the changes occured on dentofacial structures and the effects of these changes on condylar position during asymmetric maxillary expansion tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account