Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Asimetrik üst çene genişletmesinin dentofasiyal yapilarda meydana getirdiği değişimler ve bu değişimlerin kondil pozisyonu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.