Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Farklı iskeletsel özelliklere sahip bireylerde EMG ölçümlerinin değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.