Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

İntraosseoz vida destekli modifiye jones jig ve modifiye FCA (First Class Appliance) distalizasyon apareylerinin karşılaştırması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.