Selcuk University Digital Archive Systems

Sigara içen ve içmeyen bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin serum ve dişeti oluğu sıvısı IgG alt grupları düzeylerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marakoğlu, İsmail
dc.contributor.author Çomut, Ali
dc.date.accessioned 2017-11-13T11:37:58Z
dc.date.available 2017-11-13T11:37:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Çomur, A. (2010). Sigara içen ve içmeyen bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin serum ve dişeti oluğu sıvısı IgG alt grupları düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6620
dc.description.abstract Bu çalışmada; kronik periodontitisli sigara içen ve içmeyen bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin, serum ve dişeti oluğu sıvısı (DOS) IgG alt gruplarına etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada yer alan 28 generalize kronik periodontitisli hasta; sigara içen ve içmeyen olmak üzere iki gruba ayrıldı. Tedavi öncesinde sondlama cep derinliği, klinik ataşman seviyesi, plak indeksi, gingival indeks skorları kaydedildi. Tüm bireylerden DOS örneklemelerinin yapıldığı seansta venöz kan örnekleri de elde edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylere cerrahi olmayan periodontal tedavi yapıldı. Periodontal tedaviden 1 ve 3 ay sonra klinik periodontal değerlendirmeler, DOS ve serum örneklemeleri tekrarlandı. DOS ve serum(S) IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Cerrahi olmayan periodontal tedaviyle, sigara içen ve içmeyen bireylerde klinik periodontal parametrelerde iyileşme gözlenmiştir. Tedavi öncesi sigara içen periodontitisli bireylerde sigara içmeyen bireylere kıyasla daha düşük serum IgG1S ve IgG2S alt grup düzeyleri izlenmiştir (p<0.05). Tedavi öncesi serum IgG3S, IgG4S düzeyleri gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05).Tedavi öncesi DOS IgG1DOS, IgG2DOS, IgG3DOS, IgG4DOS düzeyleri gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Cerrahi olmayan periodontal tedavi ile her iki grup serum IgG alt grup düzeylerinde anlamlı bir değişim gözlenmedi (p ? 0.05).Cerrahi olmayan periodontal tedavi sonrası sigara içmeyen bireylerde 1.ayda total IgG2DOS düzeyinde anlamı azalma izlendi (p<0.05). Sigara içen bireylerde 1.ay total IgG3DOS düzeyinde anlamlı bir azalma gözlendi. Sigara içen ve içmeyen bireylerde 1. ve 3.ayda IgG1DOS, IgG4DOS total düzeyinde anlamı bir değişiklik izlenmedi (p ? 0.05). Bu çalışmanın sınırları içerisinde; sigara içen bireylerde sigara içmeyen bireylere göre; tedavi öncesi DOS'a kıyasla serum düzeylerinde daha düşük izlenen IgG alt grupları, sigaranın sistemik etkisinin lokal etkisinden daha etkin olabileceğini gösterdi. Cerrahi olmayan periodontal tedavinin klinik parametrelerde tedaviye katılan tüm bireylerde anlamlı iyileşme meydana getirmesine karşın; cerrahi olmayan periodontal tedavi ile sigara içen ve içmeyen bireylerin serum IgG alt grup düzeylerinin değişmeyeceği ortaya konulmaktadır. Özellikle lipopolisakkarit antijenlerce uyarılan IgG2 antikoru; tedavi sonrası sigara içmeyen bireylerin DOS total miktarlarında azalma göstermiştir. Bu azalma periodontal tedavi ile periodontopatojen mikroorganizmaların sayısında azalma ve klinik parametrelerin düzlemesine bağlı olmuş olabilir. tr_TR
dc.description.abstract Influence of Nonsurgical Periodontal Therapy on Levels of Serum and Gingival Crevicular Fluid IgG Subclasses Groups on Smoking and Non-Smoking Patients The objective of this study was to evaluate the effect of nonsurgical periodontal therapy on serum and gingival crevicular fluid (GCF) IgG subclasses (IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4) on smoking and non-smoking chronic periodontitis patients. Study included 28 patients with chronic periodontitis, non-smoking and smoking were divided into two groups. At baseline, probing depths, clinical attachment level, plaque index and gingival index were recorded. GCF and blood samples were obtained from patients. Following baseline measurements and sampling, non-surgical periodontal treatment including scaling and root planning was performed to all participants. At 1rd and 3rd month, clinical measurements and GCF and serum sampling were repeated. GCF and serum IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 levels were determined by ELISA method. After non-surgical periodontal treatment all clinical periodontal parameters were improved in two groups. At baseline, serum IgG1S and IgG2S levels were significantly lower in smoker periodontitis patients compared to non-smoker periodontitis patients(p<0.05). At baseline, the mean serum IgG3S, IgG4S levels were not significantly different between in these two study groups (p ? 0.05). Baseline DOS IgG3S, IgG4S levels were not significantly different between in these two study groups (p ? 0.05). Non-surgical periodontal treatment had no effect on serum IgG subclasses parameters (p ? 0.05). After than non-surgical periodontal treatment at 1rd month, non-smoking patients GCF IgG2DOS total amounts were significantly decreased (p<0.05). Smoking patients GCF IgG3DOS total amounts were decreased significantly after 1rd month treatment (p<0.05). Non-surgical periodontal treatment had no effect on total amounts IgG1DOS, IgG4DOS subclasses parameters (p ? 0.05). Within the limits of this study; systemic effects of smoking, were found to be more than local effects. Non-surgical periodontal treatment had no effect on serum IgG subclasses parameters. IgG2 is the major immunoglobulin subclass that reacts with bacterial carbohydrates and lipopolysaccharides. After treatment non-smoking patients IgG2DOS total amounts were decreased. This decrease may be due to the reduciton of microorganisms and improvement in clinical parameters. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Gingival crevicular sıvı tr_TR
dc.subject Periodontal hastalıklar tr_TR
dc.subject Periodontal diseases tr_TR
dc.subject Sigara içme tr_TR
dc.subject Smoking tr_TR
dc.subject Tedavi tr_TR
dc.subject Treatment tr_TR
dc.title Sigara içen ve içmeyen bireylerde cerrahi olmayan periodontal tedavinin serum ve dişeti oluğu sıvısı IgG alt grupları düzeylerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative Influnce of nonsurgical periodontal therapy on levels of serum and gingival crevicular fluid IgG subclasses groups on smoking and non-smoking patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account