Selcuk University Digital Archive Systems

Bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması ile montaj hattı dengeleme

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kara, Yakup
dc.contributor.author Atasagun, Yakup
dc.date.accessioned 2014-11-25T12:24:05Z
dc.date.available 2014-11-25T12:24:05Z
dc.date.issued 2010-08-16
dc.identifier.citation Atasagun, Y. (2010). Bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması ile montaj hattı dengeleme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/659
dc.description.abstract Montaj hattı dengeleme problemi, montaj hattında yerine getirilecek görevlerin, aralarındaki öncelik ilişkileri ihlal edilmeden, belirlenen bir çevrim zamanını aşmayacak ve belirli bir performans ölçütünü en iyileyecek şekilde istasyonlara atanması problemidir. Basit düz ve U-Tipi montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümü için çok sayıda kesin, sezgisel ve metasezgisel yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu çalışmada basit düz ve U-Tipi montaj hattı dengeleme problemlerinin çözümü için son yıllarda araştırmacıların ilgisini çekmiş bir optimizasyon algoritması olan Bakteriyel Besin Arama Optimizasyonu Algoritması tabanlı bir metasezgisel çözüm yaklaşımı geliştirilmiş ve performansı değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, tek modelli ve deterministik görev zamanlı, görev sayıları 7 ile 111 arasında değişen düz ve U-Tipi montaj hattı dengeleme problemleri istasyon sayısı minimize edilmeye çalışılarak çözülmüştür. Elde edilen sonuçlar, optimal istasyon sayıları, karınca kolonisi optimizasyonu algoritması sonuçları ve genetik algoritma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Önerilen algoritma ile düz ve U-tipi dengeleme göz önünde bulundurulan, toplam 128 test probleminden 123'ünde, saniyelerle ifade edilebilecek sürelerde optimal sonuçlara ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Assembly line balancing is the problem of assigning tasks to workstations by optimizing a performance measure while satisfying precedence relations between tasks and cycle time restrictions. Many exact, heuristic and metaheuristic approaches have been proposed for solving simple straight and U-shaped assembly line balancing problems. In this study, a quite new optimization algorithm Bacterial Foraging Optimization Algorithm based heuristic approach is proposed for solving simple straight and U-shaped assembly line balancing problems and performance of the proposed algorithm is evaluated. A well known data set taken from the literature in which the number of tasks varies between 7 and 111 is solved for single model straight and U-shaped assembly line balancing problems with deterministic task times. The results are compared with optimal solutions and the results of an ant colony based optimization algorithm and a genetic algorithm. The proposed algorithm found optimal solutions for 123 of 128 test problems in seconds. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Montaj hattı dengeleme tr_TR
dc.subject U-tipi montaj hatları tr_TR
dc.subject Bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması tr_TR
dc.subject Metasezgiseller tr_TR
dc.subject Assembly line balancing tr_TR
dc.subject U-shaped assembly lines tr_TR
dc.subject Bacterial foraging optimization algorithm tr_TR
dc.subject Metaheuristics tr_TR
dc.title Bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması ile montaj hattı dengeleme tr_TR
dc.title.alternative Assembly line balancing by bacterial foraging optimization algorithm tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account