Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Piston-gömlek imal eden bir işletmede yatırım analizleri için karar destek sistemi geliştirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.