Show simple item record

dc.contributor.advisor Sezer, Mahmut Özgür
dc.contributor.author Öztürk, Ali Barış
dc.date.accessioned 2017-11-10T12:28:53Z
dc.date.available 2017-11-10T12:28:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Öztürk, A. B. (2010). Kristal yapı iyileştirme yöntemleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6576
dc.description.abstract Bu çalıĢmada, kristal yapıların X-ıĢınları kırınımı ile incelenmesi ve elde edilen parametrelerin iyileĢtirilmesi süreci araĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmanın baĢlangıcında Kristalografi hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve daha sonra parametrelerin iyileĢtirme adımlarının araĢtırılması yapılmıĢtır. Elektron yoğunluğu haritalarının çıkarılması ile atom konumlarının yerlerinin nasıl bulunduğu incelenmiĢtir. En Küçük Kareler Yöntemi ile atomik parametrelerin uygun değerlere getirilmesi süreci hakkında bilgi verilmiĢtir. tr_TR
dc.description.abstract Crystal structure analysis by X- Ray diffraction method was studied in this thesis. Corrections of some datas from diffraction pattern were looked into. Initially some general information about Crystallography was given and then refinement of the parameters was studied. The search for obtaining Electron Density Map was done. And observation of the atomic positions in the model was studied. For fitting the parameters, The Least Square Method was searched. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Elektron yoğunluğu tr_TR
dc.subject Electron density tr_TR
dc.subject X ışını tr_TR
dc.subject X ray tr_TR
dc.subject X ışını kırınımı tr_TR
dc.subject X ray diffraction tr_TR
dc.title Kristal yapı iyileştirme yöntemleri tr_TR
dc.title.alternative The methods of crystal structure refinement tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account