Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim ders kitaplarında kullanılan resimlerin 7-9 yaş öğrencilerinin öğrenme ve yaratıcılıklarına etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Başbuğ, Fatih
dc.contributor.author Yige, Münevver Meltem
dc.date.accessioned 2017-11-09T13:13:23Z
dc.date.available 2017-11-09T13:13:23Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Yige, M. M. (2010). İlköğretim ders kitaplarında kullanılan resimlerin 7-9 yaş öğrencilerinin öğrenme ve yaratıcılıklarına etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6562
dc.description.abstract Araştırmada, İlköğretim 1.kademe 1, 2 ve 3. sınıflarda okutulan ders kitaplarında, öğrencinin metni anlaması ve öğrenmenin kolaylaştırılması amacıyla kullanılan resim- grafik ve diğer görsel öğelerin, öğrencinin eğitimine olan katkılarının araştırılması amaçlanmıştır. Farklı okullardaki öğretmenlerin, kitaplar hakkındaki görüşleri, eğitim sürecinde öğrenciye en yakın olmaları ve süreçte birebir bulunmaları sebebiyle önemlidir. Nitel araştırma yöntemindeki temel veri toplama araçlarından birisi olan görüşme yöntemi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni; MEB tarafından onaylanarak, ilköğretim okullarında öğrencinin kullanımına sunulan, ders kitaplarıdır. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Müzik kitaplarında kullanılan illüstrasyonların ve sayfa tasarımları, öğretmenlere sorulan soruların temelini oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, Derslerde okutulan kitapların tasarımlarının daha ince bir süzgeçten geçirilmesi ve tasarım aşamasında daha profesyonel kişilerle çalışılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin sonucunda, bu alandaki tüm görüş ve öneriler sonuç kısmında ele alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, researching the affection of pictures, graphics and other visual elements that are used at primary education, 1st phase 1, 2, and 3 year students? course books to make understand the text of students and make easy their learning has been aimed. The views of teachers in different schools about the course books are very important due to being the closest to the student in education period and being one to one in this period. The negotiation method which is one of basic data gathering tools in qualitative method composes the base of this study. The universe of the study is course books that were approved by Ministry of National Education and presented to be using of primary education schools? students. The illustrations and page designs that are used at Turkish, Mathematics, and Science of Life and Music course books compose the base of questions that are asked to the teachers. According to availed results, it has been occurred that the design of applied course books must be fine filtered and at design phase, more professional people must be employed. At the end of negotiations with teachers, all views and suggestions in this field have been considered in conclusion section. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Resimli kitaplar tr_TR
dc.subject Illustrated books tr_TR
dc.subject Yaratıcılık tr_TR
dc.subject Creativity tr_TR
dc.subject Öğrenme tr_TR
dc.subject Learning tr_TR
dc.title İlköğretim ders kitaplarında kullanılan resimlerin 7-9 yaş öğrencilerinin öğrenme ve yaratıcılıklarına etkileri tr_TR
dc.title.alternative The affection of pictures that are used at primary education course books to learning and creativeness of 7-9 years students tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account