Selcuk University Digital Archive Systems

Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin sanat eleştirisi yöntemiyle topluma kazandırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gökay, Melek
dc.contributor.author Demirer, Ahu
dc.date.accessioned 2017-11-09T11:31:41Z
dc.date.available 2017-11-09T11:31:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Demirer, A. (2010). Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin sanat eleştirisi yöntemiyle topluma kazandırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6550
dc.description.abstract Bu araştırmada bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alan iki öğrencinin görsel sanatlar dersindeki çalışmaları sanat eleştirisi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu sayede sanat eleştirisi yöntemi kullanılarak var ola yeteneklerini ve ifade edemedikleri duygularını ortaya çıkararak içinde bulundukları durum yorumlanarak çocukların kendilerine olan güven ve ifade yeteneklerini geliştirmelerine faydalı olunması amaçlanmıştır. Ayrıca çocuklar ile ilgili ortaya çıkarılan problem durumları rehberlik servisine bildirilerek çözümüne yönelik katkı sağlanması beklenmiştir. Araştırma kapsamında çalışma gurubuna seçilecek öğrenciler, 2008-2009 eğitim öğretim yılının birinci döneminde görsel sanatlar dersinde gözlemlenmiştir. Öğrencilerin dersteki okul ve sınıf ortamında gösterdikleri davranışlar ve derslerde yaptıkları çalışmalardan yola çıkarak bu araştırmada izlenecek yol haritası belirlenmiştir. Araştırmaya başlanılmadan önce uygulamada kullanılacak yerli ve yabancı ressamların sanat eserleri seçilmiştir. Seçilen bu eserlerin konu, biçim ve renk bakımından hayatın içinden, öğrencilerin yaşamlarına ve çevrelerinde gördükleri objelere yakın olmasına özen gösterilmiştir. Seçilen eserler arasında; Neşet Günal'ın ?Anne ve Çocuk? adlı eseri, Nurullah Berk'in ?Kuşlar? ve ?Ütü Yapan Kadın? adlı eserleri ve son olarak ta Vincent van Gogh'un ?Gece Kahvesi? adlı eseri bulunmaktadır. Araştırmanın uygulaması, 2008-2009 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemini kapsayan yaklaşık 14 haftalık süreçte tamamlanmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi içerisinde durum çalışmasına göre desenlenmiştir. Veriler gözlem, görüşme ve döküman incelemesi yöntemleriyle elde edilmiştir. Bu verilerin ortaya koyduğu bulgular araştırmanın konusu olan öğrencileri daha yakından tanımaya, öğrencinin algılama düzeyini ve psikolojisini anlamaya olanak vermiştir. Bulguların yorumlanması sürecinde sınıf öğretmeni, rehber öğretmeni, idareciler ve branş öğretmenleriyle yapılan görüşmeler öğrencilerin daha iyi anlaşılmasına ve verilerin daha iyi yorumlanmasına katkı sağlamıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin sanat eğitimi kapsamında yapılan sanat eleştirisi yöntemiyle kendi yaptıkları resimler başta olmak üzere ünlü sanatçıların eserlerini incelerken daha rahat oldukları, resimlerden yola çıkarak kendi iç dünyalarına bir köprü kurarak birçok duyguyu ifade edebildikleri ve özellikle görsel sanatlar dersine daha istekli oldukları görülmüştür. Gözlenen bu sonuçlar kaynaştırma eğitimi alan ve kendini yeterince ifade edemeyen çocuklarda sanat eleştirisi yöntemi kullanılarak ifade edemedikleri birçok duygunun ortaya çıkarılmasını ve öğrencinin içinde bulunduğu durumun anlaşılmasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Ortaya konulan durumun rehberlik servisiyle paylaşılması sayesinde rehberlik hizmetlerinin daha verimli yapılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca ülkemizde yaygınlaşan sanatla terapi yöntemi ile tedavilerin bir parçası olan psikoterapilerin kaynaştırma eğitimi alan öğrencilere uygulanmasıyla bu öğrencilerin öğrenme düzeylerinin ve sosyal ilişkilerinin daha üst bir noktaya gelebileceği ümit edilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract In this research, it is observed that; the students who need inclusive education with normal students in primary schools and their art lesson products from the professional art looking of view. By the help of it, it is proposed that what are their hidden, secret abilities, disabilities and real emotions. So it can be understood what they need exactly. In addition, their communication abilities and self confidences can be developed. Furthermore; the problems related with their difficult situation can be determined and can be transferred to the counseling services at schools. The experimental group chosen for this research is examined in the first term of 2008-2009 education year, during the art lessons. The route-map is created by the behavior of the student performed in the lessons and in the daily school atmosphere. Before starting this investigation it is chosen that foreign and native artist?s products. I gave the priority to the products which are similar to their daily life subjects, similar to their life realities and similar to their surrounding objects and what they often see around them about subject, color and shape. The chosen products are: ?Mother and Child? by Neşet Günal, ?Birds? and ?The Ironing Woman? by Nurullah Berk and ?The Night Caffee? by Van Gogh. The practicing phase is completed during the 2nd term of 2008-2009 year, approximately during 14 weeks. This investigation is prepared with the ?Qualitative Research Method?. The results? are obtained by the observation, conversation and consultation methods and by analyzing the documents. The results show us that what are the students? psychologies, perception level and who are they in reality. In the explaining process, we work all together with own classroom teachers; special subject teachers, counselors and managers. It helps to get better understanding. At the end of this work it is observed that, the student feel themselves more comfortable, they feel themselves in confidence and they reflect their emotions more easily in art lessons. By the art criticism methods we can understand what are their secret, inner emotions. And then we share our new-info with the counseling service. Moreover, the treatment method used with art is very common in Turkey and can be more effective after working with counseling service. Furthermore it is hoped that, the students who need inclusive education, can be more social, can use their real capacity and at the end their understanding level can be developed. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Görsel sanatlar dersi tr_TR
dc.subject Visual arts course tr_TR
dc.subject Sanat eleştirisi tr_TR
dc.subject Art criticism tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.title Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin sanat eleştirisi yöntemiyle topluma kazandırılması tr_TR
dc.title.alternative Integration of students receiving inclusive education into the society through art criticism method tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account