Show simple item record

dc.contributor.advisor Bülbül, Zekeriya
dc.contributor.author Öge, Ahmet
dc.date.accessioned 2017-11-09T09:00:09Z
dc.date.available 2017-11-09T09:00:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Öge, Z. (2010). Hurufat defterlerinde Niğde Bor. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6538
dc.description.abstract Sınırları çok geniş bir coğrafyaya ulaşmış olan Osmanlı Devleti sadece toprak kazanmakla kalmamış, bu topraklardaki milletleri de uzun yıllar bir arada tutabilmiştir. Devletlerin uzun ömürlü olmalarının arkasında yalnızca askeri nedenler değil; sosyal ve kültürel gelişmeler ile eğitim ve öğretim alanında yapmış olduğu hizmetler de bulunmaktadır. Bu politikayı çok iyi bilen Osmanlı Devleti de yönetiminde bulunan en küçük birime kadar her bölgeyi cami, mescit, han, hamam gibi sosyal tesislerle; mektep, zaviye, tekke ve medrese gibi eğitim kurumları ile donatmış ve bu kurumların işleyişini de takip edebilmiştir. Günümüzde Osmanlının bu kurumları hakkındaki bir takım bilgilere Hurufât Defterleri sayesinde ulaşmak mümkündür. Tezin konusu Niğde iline bağlı Bor ilçesinin yüzyıllarda sosyal, kültürel, eğitim öğretim ve ekonomik hayatının incelenmesidir. Osmanlı Türkçesine olan ilginin azlığı ve bunun yanında şehir tarihçiliğine verilen öneminde artması bizi böyle bir araştırma yapmaya sevk etmiştir. Bu düşünce ile Niğde- Bor'u araştırma konusu olarak belirledik. Bor'un sosyal tarihi üzerine açıklamalar yapılırken hurufât defterleri ışığında yörenin dini görevlileri ve eğitimcileri üzerinde durularak vakıf görevlilerine de değinilecektir. tr_TR
dc.description.abstract Ottaman state, whose borders reached so large geographical lands, not only gained lands from other nations but also kept together these people on the same land so many years. To have the long life for the states, there are not only military reasons but also social and cultural developments and facilities or ministrations on the area of education. Ottoman state, which knows this politics very well, constructed everywhere of its land from the city centres to the small governing points with so many social recreational facilities and educational institutions such as mosques, masjids, Hans, Hammams and mekteps, madrasahs, zaviyes, tekkes and also supervened or arranged these constructions working. Today, it is possible to reach the some informations about these Ottoman?s institutions thanks to hurufat notebooks. The thesis subject is studying social, cultural, educational and economical life of Bor dictrict of Nigde City in the centuries XVII-XIX. Because of the shortfall interest to Ottoman Turkish and the increasing importance to the city historiography, we decided to study on the history of Nigde,Bor with this kind of sucject. Meanwhile the explanations are being given on the social history of Bor, thanks to hurufat notebooks, the informations are going to be given not only on the religious officials and the educators but also Waqf officials. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Camiler tr_TR
dc.subject Mosques tr_TR
dc.subject Din görevlileri tr_TR
dc.subject Religious officials tr_TR
dc.subject Dini yapılar tr_TR
dc.subject Religious buildings tr_TR
dc.title Hurufat defterlerinde Niğde Bor tr_TR
dc.title.alternative Bor of Nigde in Hurufat notebooks tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account