Selcuk University Digital Archive Systems

Heron üçgenlerinin iç ve dış teğet çemberlerinin yarıçapları ile x2+2y2=z2 diophantine denklemi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cihangir, Ahmet
dc.contributor.author Eşen, Yasemin Yavuz
dc.date.accessioned 2017-11-09T08:49:14Z
dc.date.available 2017-11-09T08:49:14Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Eşen, Y. Y. (2010). Heron üçgenlerinin iç ve dış teğet çemberlerinin yarıçapları ile x2+2y2=z2 diophantine denklemi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6536
dc.description.abstract Bu çalışmada ilk olarak, ?,ß,? kenarlı bir ABC üçgeninin kenar uzunluklarına bağlı olarak ??, ?ß, ?? yarıçaplarının alternatif basit formülleri bulundu. Bunu yaparken, kosinüs teoremi ve trigonometrik özdeşlikler kullanıldı. Sonra Pythagorean üçgenleri için ??, ?ß, ?? yarıçap formülleri verildi. Ayrıca tamsayı kenar uzunluklu ve tamsayı alanlı bütün ikizkenar üçgenlerin ailesi incelendi. Son olarak da x2+y2=2z2 şeklindeki Diophantine denklemlerinin tüm çözüm ailesini tanımlayan parametrik formüller belirtildi ve bu denklemin genel çözümü elde edildi. tr_TR
dc.description.abstract By this study, firstly, we present an alternative simple derivation of the formulas for the radii ??, ?ß, ?? ; in terms of triangle ABC ?s side lengths ?,ß,?. To do so, we employ the Law of Cosines and two simple trigonometric identities. Than, This we do, in order to give formulas for the radii ??, ?ß, ?? , for triangles which are Pythagorean. In addıtıon to we examine the family of all isosceles triangles with integer side lengths and integral area. Finally, we state the parametric formulas which describe the entire family of solutions of the diophantine equation x2+y2=2z2 and as well as a brief sketch of a derivation of the general solution of this equation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Heron üçgeni tr_TR
dc.subject Heronian triangle tr_TR
dc.subject Matematik eğitimi tr_TR
dc.subject Mathematics education tr_TR
dc.subject Matematik öğretimi tr_TR
dc.subject Mathematics teaching tr_TR
dc.title Heron üçgenlerinin iç ve dış teğet çemberlerinin yarıçapları ile x2+2y2=z2 diophantine denklemi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A research on the relations between heron triangles which internal and external radius with x2+2y2=z2 diophantine equation tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account