Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Heron üçgenlerinin iç ve dış teğet çemberlerinin yarıçapları ile x2+2y2=z2 diophantine denklemi arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.