Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Circulant matrisler ve polinomların çözümleri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.