Selcuk University Digital Archive Systems

Dede Efendi'nin Semâîlerinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çıpan, Mustafa
dc.contributor.author Karaman, Sibel
dc.date.accessioned 2017-11-08T11:53:40Z
dc.date.available 2017-11-08T11:53:40Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Karaman, S. (2010). Dede Efendi'nin Semâîlerinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6527
dc.description.abstract Dinî ve dindışı formlarda eserler bestelemiş olan Klâsik Mûsıkîmizin en büyük bestekârlarından Dede Efendi'nin ?Semâî? formunda 41 adet eseri bulunmaktadır. Dede Efendi'ye ait ?Semâî? formundaki 41 eserin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Aynı usûl ve arûz kalıplarıyla bestelenmiş eserlerin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi yönünden uyumunun incelenmesi, aynı usûle sahip güftelerde en çok hangi arûz kalıbının hangi şekillerde kullanıldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. ?Semâî? formunun Dede Efendi'ye ait örneklerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi yönünden nasıl bir dağılım gösterdiği mevcut notalardan incelenmiş ve güfteler hazır usûl şablonlarına heceler halinde yerleştirilerek sunulmuştur. Çalışma sonucunda; aynı vezinde olan güftelerin genellikle aynı usûllerle bestelendikleri, aynı usûllerle bestelenen aynı vezindeki güftelerin hece dağılımlarının da büyük ölçüde aynı olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract There are 41 works written in Semai form by Dede Efendi, one of the most important composer of Turkish Classical Music with his religious and secular studies. The aim of this study is to analyse Dede Efendi?s 41 works written in Semai form in the aspect of relation with pattern and Aruz rhythm. The harmony of the works that are composed of the same pattern and aruz rhythm is studied and which aruz rhythm is mostly used in which shape in the lyrics that have the same pattern are analysed. The examples of Semai form that belongs to Dede Efendi are studied in the aspect of the distrubition of pattern and aruz rhythm by the help of the existing musical note and lyrics are presented in available face mould through syllable. In the end of the study; lyrics that are in the same rhythm are composed with the same pattern and the distrubition of the syllables of the lyrics that have the same pattern and same rhythm are generally same. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Aruz vezni tr_TR
dc.subject Prosody poet tr_TR
dc.subject Klasik müzik tr_TR
dc.subject Classical music tr_TR
dc.subject Semai tr_TR
dc.subject İsmail Dede Efendi Hammamizade tr_TR
dc.title Dede Efendi'nin Semâîlerinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The analysis of the works written in Semai form of Dede Efendi in the aspect of pattern-aruz rhythm tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account