Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Dede Efendi'nin Semâîlerinin usûl-arûz vezni ilişkisi yönünden incelenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.