Selcuk University Digital Archive Systems

1923-1950 yılları arası Türkiye'de batılılaşma (modernleşme) süreci ve Türk resim sanatına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karoğlu, Alaybey
dc.contributor.author Elgün, Meliha
dc.date.accessioned 2017-11-08T06:55:26Z
dc.date.available 2017-11-08T06:55:26Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Elgün, M. (2010). 1923-1950 yılları arası Türkiye'de batılılaşma (modernleşme) süreci ve Türk resim sanatına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/6515
dc.description.abstract Kültürel, toplumsal, siyasal olaylar, inkılâpların uygulanması, toplumun çağdaşlaşma anlamında yön değiştirmesi her zaman sanatı da etkilediği için sanata konu olmuştur. Sanatçı doğup büyüdüğü toprağın, yetiştiği ve benliğini bulduğu toplumun bir aynası konumundadır. Bu aşamada Türk toplumunun Cumhuriyet'in ilanı ile bağımsız bir Türk Devleti, çağdaş bir uygarlık olma yolunda katettiği aşamalar, yaşadığı kültürel değişim, toplumun her alanına olduğu gibi Türk resim sanatına da yansımıştır. Global düzene uyum gereği sürekli bir değişim içinde bulunan toplumların buna paralel olarak yaşam koşullarında da bir değişim gerçekleşecektir. İşte bu noktada Türk toplumu Cumhuriyet rejimi ile bağımsızlığını kazanarak ulus-devleti olma yolunda birçok alanda değişim yaşamış, çağdaş uygarlık düzeyine erişmede Batı'ya ait bir takım değerleri kendi kültürüne uygulamak suretiyle hayatın bir çok alanında ve yaşam koşullarında ?Batılılaşma? sürecini yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, ?milli kültür? politikasını oluştururken, ?Batılılaşma? politikasını da Türk toplumunu çağdaş devletler düzeyine eriştirmek amaçlı olarak uygulamıştır. Batı'nın kültürel ve sanatsal değerlerinin kendi kültürümüze uygulanması hususunda, Türk resminde Cumhuriyet döneminin ilk on yılında tam anlamıyla bir istikrar sağlanamamıştır. Özellikle, Türk resim sanatımızda Batı'ya ait sanatsal akımlar bir süreç olarak denendikten sonra, geleneklerimize dayalı bir ?milli kültür?e, ?milli sanat?a dönüş ancak, Batı'nın taklitçiliğinden kurtularak 1940'lı yıllarda sağlanabilmiştir. Yerel değerlerimizin resim sanatında uygulanmasıyla Türk resmi bu geçiş sürecini tamamlamış ve ulusal kimliğini kazanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Cultural, social, and political phenomenon along with the demolition effects of wars, execution of reforms and direction changes of societies have always effected the art and thus they have always been subjects of art. An artist is the mirror of the society he was born into, the soil he was grown up and the society that gave him his sense of self. At this phase, the independent Turkish Republic founded after the proclamation of the republic, steps taken in the civilization progress, cultural alterations have been reflected in the Turkish Painting Art as well. In order to harmonize with the global structure, societies that are in motion shall also have motion in their way of living. At this point, Turkish society has earned its independency through the Republic regime and have experienced many changes in many fields in the progress of being a nation ? state and thus taken its part in ?westernization ? by adapting western values into its vision. While forming its ?national culture? policy, Turkish Republic has executed ?westernization? policy in order to carry the Turkish society to modern society level. There has not been any stability in the painting art of Turkish Republic in the first 10 years of the republican period in regards of adapting the cultural and artistic values of the west into our culture. Art movements of western countries have been tried for a period of time, and ?a return to the national art? and ?a return to the national culture? have not been reached at until the 40?s. By applying our local values in our paintings, Turkish painting has completed its transition period and has earned a national identity. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Türk resim sanatı tr_TR
dc.subject Türk resim sanatı tr_TR
dc.subject Ressamlar tr_TR
dc.subject Painters tr_TR
dc.subject Modern resim tr_TR
dc.subject Modern painting tr_TR
dc.subject Batılılaşma tr_TR
dc.subject Westernization tr_TR
dc.title 1923-1950 yılları arası Türkiye'de batılılaşma (modernleşme) süreci ve Türk resim sanatına etkisi tr_TR
dc.title.alternative Modernization period of Turkish painting between 1923-1950 and its impacts on painting tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account