Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

1923-1950 yılları arası Türkiye'de batılılaşma (modernleşme) süreci ve Türk resim sanatına etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.